Vztahy mezi žáky; ilustrační obrázek; MADIO

Vztahy mezi žáky a jak je posílit

Školní třída je poměrně velká a trvalá sociální skupina, kde podpora a kvalitní vedení třídního učitele má velkou váhu i při tvoření vztahů v dalším životě dětí. V rámci pedagogické činnosti je důležitá i průběžná činnost na posilování pozitivních vztahů ve třídě, pokud se totiž vztahy mezi žáky vyvíjí nahodile je velká pravděpodobnost, že kolektiv…