Inkluze Ilustrativní obrázek - MADIO

Kam to půjde dál?

Zajímavé výsledky přináší Univerzita Palackého v Olomouci, která uskutečnila dosud největší výzkum rizikového chování českých dětí na internetu. Z dotazníkového šetření, které uskutečnilo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace UP ve spolupráci s partnery Seznam.cz a Google vyplynulo, že 50,90% dětí se setkalo s některým z projevů kyberšikany. Zarážející až téměř alarmující zprávou je, že 63 % českých dětí jsou čím…

Info z prevence ilustrační obrázek - MADIO

Uživatelů heroinu v ČR ubylo

Výroční zprávu o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2012 projedná vláda České republiky na svém zasedání 20. listopadu 2013. Zpráva shrnuje nejdůležitější údaje o drogové situaci v České republice v roce 2012. Přečtěte si její závěry na stránkách Madia. Hlavní závěry: Pokles užívání marihuany XE „konopné látky“  v české populaci i zkušeností s ostatními…

Info z prevence ilustrační obrázek - MADIO

Madio na konferenci PPRCH pro MŠ

V programu vystoupili s praktickými náměty odborníci z občanského sdružení MADIO a Jan Svoboda s tematickými bloky Metodika preventivní práce v MŠ a Jak realizovat prevenci v MŠ. Na závěr představila Jarmila Peterková záměry, cíle a vize Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje v oblasti primární prevence. „Mateřská škola je prvním širším sociálním systémem,…

Info z prevence ilustrační obrázek - MADIO

Publikace zdarma ke stažení

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze spolu s Národním ústavem vzdělávání a dalšími regionálními partnery (ve Zlíně Madio o.s.) uspořádaly ve dnech 10. – 11. 9. 2012 závěrečnou konferenci projektu „Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni“…

Info z prevence ilustrační obrázek - MADIO

Jsme s nejlepšími

Kraj ocenil nejlepší programy škol zaměřené na prevenci nežádoucích jevů mezi mládeží. Slavnostní vyhodnocení tzv. minimálních preventivních programů škol a školských zařízení Zlínského kraje zaměřených na prevenci nežádoucích sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží, jakými jsou kriminalita, šikana, užívání drog, kouření či vandalismus, proběhlo včera odpoledne v uherskohradišťské Galerii Reduta. Zástupci sedmnácti nejlépe hodnocených…