Konference Buďte

Každý z nás má potenciál, aby dělal svou práci dobře a zároveň žil svůj život v souladu se svými osobními cíli. Všichni utváříme vztahy a dosahujeme v životě výsledků, ať jsou pracovní nebo jiné, principy jsou stejné. Leadeři a odborníci jsou mezi námi, ale leaderem se člověk nerodí, je to jeho volba. K usnadnění vaší cesty je tu konference Buďte, o umění vést a tvořit vztahy.

Není skladem

Rubriky: ,

Popis

Ve světle problémů dnešního světa a v posunování osobních hranic je důležitou metou  vytvoření a celkové rozvíjení vztahů. Od toho se dále odvíjí i schopnost vedení lidí. Všichni patříme do nějaké skupiny a mnohdy je těch skupin více. Může to být kolektiv pracovní, volnočasový, školní nebo i rodina. Přínosem je, pokud dokážeme v těchto skupinách spolupracovat a táhneme za jeden provaz. Jak podpořit, zlepšit nebo změnit vztahy ve vašich komunitních skupinách? Jak předcházet problémům díky novému pohledu a přístupu?

První ročník konference Buďte vytváří prostor pro rozhovory napříč odbornou i laickou veřejností v oblastech leadershipu (vedení lidí) a v oblasti prevence rizikového chování (anebo jejich kombinace).

Na konferenci vystoupí především lidé z praxe, kteří se rádi podělí se svými zkušenostmi a postřehy v dosahování výsledků a utváření vztahů.

Název konference Buďte je svým způsobem výzvou: Buďte leader, jako rodič, jako učitel, jako manager nebo podnikatel, buďte leader ve svém životě.

Tipy a inspirace k hlavnímu tématu konference vám budou představeny ve dvou přednáškových místech v dopolední části programu. Odpoledne již bude prostor pro praktický nácvik nových dovedností na několika workshopech.

 

Proč přijít na konferenci

  • Dozvíte se, jak dosahovat výsledků a budovat vztahy jako leader.
  • Prostor pro sdílení dobré praxe.
  • Inspirující setkání pro rodiče, učitele, managery a podnikatele.
  • Porozumíte důležitosti prevence rizikového chování
  • Díky pestrosti obsahu si vybere každý to „své“

Co byste o konferenci měli vědět

Konference Buďte proběhne 21. listopadu 2019 v tréninkových prostorách MADIO Training Center for Leaders ve Zlíně (Kvítková 3687, 760 01). Celá konference je rozdělena do dvou částí, dopolední a odpolední. Dopolední část je pro registrované účastníky zdarma, je rozdělena na část pro pedagogy a veřejnost a část zaměřenou především na vztahy a výsledky v managerské a business oblasti. Tato část je vhodná i pro ředitele škol a jejich zástupce. Více informací najdete v jednotlivých záložkách programů.

 

Neváhejte s registrací, počet míst je omezen.

 

Program konference „Školství“ je realizován v rámci projektu Buďte.

Projekt „Buďte“ je podporován a spolufinancován MŠMT ČR se zaměřením a účelem: Poskytování odborných a ověřených informací a vzdělávání. Projekt realizuje a spolufinancuje MADIO z.s.

Details

Program Školství

Tato část bude probíhat v tréninkovém  prostoru 1 ve 3.patře

Časový harmonogram:

8:30 – 9:00 Registrace přihlášených účastníků

9:00 – 9:15 Přivítání a úvodní slovo

9:15 – 9:45 Příspěvek Marcely Langerové

Aby to ve třídě správně fungovalo aneb „Táhneme za jeden provaz“

Říká se, že vztahy mezi žáky, mezi učitelem a žáky a mezi učitelem a rodiči jsou velmi důležité. Příklady dobré praxe o tom, jak se dál rozvíjet díky vzájemné spolupráci dítě – učitel – rodič,  i v hodně početné třídě se dozvíte v tomto příspěvku.

9:45 – 10:15 Příspěvek Gabriely Šustkové

Teorie tří květin

Hravý a tvořivý je model Kids´skills. Co je vlastně Kids´ skills?  Konkrétní metody a možnosti práce se třídou při využití tohoto modelu.

Ukázky možnosti práce se školními třídami z dobré praxe.

10:15 – 10:45 Coffebreak

10:45 – 11:00 Příspěvek Petra Štěpáníka

Projekt Buďte

Sociologové hovoří o zániku tradičních komunit. Žijeme ve společnosti Digitální, světě Síťové společnosti a virtuálních komunit. Projekt „Buďte“ je zaměřený na utváření a aktivní zapojení komunity odborné i laické veřejnosti ((učitelé, rodiče, ŠMP, management škol), do tématu primární prevence rizikového chování. Seznámíte se s názorovými proudy v oblasti prevence rizikového chování z řad laické i odborné veřejnosti, které jsme v projektu Buďte zaznamenali.

11:00 – 11:15 Příspěvek Blahoslava Fajmona

Tutoring a jeho praktické využití

Co je tutoring, kde se vzal a jak funguje jeho zapojení do vzdělávacího programu v konkrétní škole? Na rozdíl od klasického modelu plošného vzdělávání dává tutoring možnost věnovat pozornost každému studentovi individuálně. Kdo je tutor a jaký je jeho úkol a role ve studentově akademickém a osobnostním rozvoji? Nahlédněte v tomto příspěvku na tutoring očima tutora.

11:15 – 11:30 Příspěvek Jany Hunákové

Tým okolo dítěte – mezioborová spolupráce v rané péči

Jednou z metod, jak tvořit vztahy v rámci mezioborové spolupráce je metody TOD (Tým okolo dítěte). Jak konkrétně funguje takový tým kolem rodiny s dítětem se zdravotním postižením raného věku? Přijďte se inspirovat myšlenkami, které lze využít i u vás.

11:30 – 11:45 Příspěvek Veroniky Smaženkové

Narovnání vztahů mezi učitelem a žákem

Co dělat, když je školní třída nezvladatelná a učitelé se vyhýbají aktivnímu kontaktu s takovým kolektivem? Přijďte si poslechnout o zkušenostech z prvního stupně ZŠ, kde se povedlo podpořit děti i učitele tak, že se vztahy mezi nimi výrazně zlepšily. Zlepšete své umění práce s třídním kolektivem díky tomuto příspěvku.

11:45 – 12:00 Závěr a rozloučení se s dopolední částí konference

Pokud máte zájem konferenci navštívit a nechat se inspirovat, přihlaste se dokud jsou volná místa.

Details

Program Business

Tato část bude probíhat v tréninkovém  prostoru 2 ve 2.patře

Časový harmonogram:

8:00 – 8:30 Registrace přihlášených účastníků

8:30 – 8:45 Přivítání a úvodní slovo

8:45 – 9:15 Příspěvek Marka Koreňa

Přístup zaměřený na „řešení“ v organizacích

Přijďte se poučit ze zkušeností dvou koučujících manažerů, kteří díky přístupu zaměřeného na „řešení“ dokáží podporovat, rozvíjet a udržovat respektující vůdcovský styl. Získáte tipy, jak na sobě pracovat a záměrně budovat hodnotu „respektu“ v pracovních i soukromých vztazích a přispět tím k rozvoji firmy. Tito manageři pracují s přesvědčením, že všechno začíná u sebe. Zvou proto všechny současné i budoucí leadery, aby si přišli poslechnout jejich příspěvek a začali s úvahou nad tím, co právě oni potřebují k rozvoji svého potenciálu, tak aby byli sami se sebou spokojeni.

9:15 – 9:45 Příspěvek Petra Štěpáníka

Vize, jako pomoc v managementu

Často je velké úsilí věnováno utváření týmu a podpoře týmové spolupráce. Zaměřujeme se na plnění cílů, motivaci jednotlivců, zaměstnanecké benefity a mnohé další, ne vždy, efektivní motivační prvky. Tým pracovníků, kteří jdou za svým cílem, ale ne za tím společným, je pak realitou mnoha firem. Organizace bez vize je jako loď bez kormidla. Příspěvek, ve kterém zazní, jak pracovat s vizí, jako s dlouhodobě efektivním motivačním prvkem společnosti. Najdete zde inspiraci, jak s vizí efektivně pracovat i ve svém podnikání.

9:45 – 10:15 Coffebreak

10:15 – 10:45 Příspěvek Petry Hetmerové

Cesta k druhým skrze sebe

Práce, termíny, výsledky, zisky, druzí lidé. Kde v tom všem jsem já? Umění zastavit se. Umění tvořit vztahy s ostatními, prostřednictvím poznání svého těla a sebe sama. Jak číst sám sebe a komunikovat se sebou tak, aby se mi lépe jednalo a pracovalo s ostatními? O tom bude tento příspěvek.

10:45 – 11:00 Příspěvek Rastislava Liptáka

Buďte … sami sebou

Avatar aneb Dr. Jekyll a Mr. Hyde jako dmychači plamenů vyhoření. Říkají okolo vás, měl bys být víc přísný, míň měkký, více takový a méně makový? Napodobujte koho chcete, učte se od koho chcete, čerpejte od koho chcete, poslouchejte koho chcete, ale jak zůstat sám sebou si přijďte poslechnout v tomto příspěvku.

11:00 – 11:15 Příspěvek Tomáše Rygla

Zaměstnanec – skrytý poklad

Pojďme společně objevit potenciál zaměstnanců a využít ho na maximum. Půjdeme na to však trošku odlišně, než je zvykem. Jak? Nechte se překvapit a přijďte si poslechnou tento příspěvek.

11:15 – 11:30 Závěr a rozloučení se s dopolední částí konference

Pokud máte zájem konferenci navštívit a nechat se inspirovat, přihlaste se dokud jsou volná místa.

Details

Workshopy

V odpolední části budou probíhat následující workshopy:

Tréninkový prostor 1 ve 3. patře

13:00 – 14:30 Lektorka: Marcela Langerová

Aby to ve třídě správně fungovalo aneb „Táhneme za jeden provaz“

Registrace

 

14:45 – 16:15 Lektorka: Gabriela Šustková

Jak rozvíjet důvěru, spolupráci a tvořivost u dětí

Registrace

 

Tréninkový prostor 2 ve druhém patře

13:00 – 14:30 Lektor: Marek Koreň

Rozhovory zaměřené na řešení

Workshop je již plně OBSAZEN

 

14:45 – 16:15 Lektor: Petr Štěpáník

Tvorba efektivní vize

Registrace

 

Konzultační místnost 2. patro

13:00 – 14:00 Lektorka: Veronika Smaženková

Využití hudebních nástrojů při aktivitách v třídnických hodinách

Registrace

 

14:15 – 15:45 Lektorka: Petra Hetmerová

Cesta k druhým skrze sebe

Registrace

 

Počet účastníků jednotlivých workshopů je omezený v závislosti na kapacitě místnosti.

Workshopy proběhnou zdarma s možností dobrovolného příspěvku do sbírky konané společností MADIO z.s.

Stručně

Určeno: rodičům, učitelům, manažerům, podnikatelům, zástupcům z řad odborníků i laiků působících v oblasti prevence rizikového chování

Organizační garant: Barbora Klimešová

Odborný garant: Mgr. Gabriela Šustková

Místo konání: MADIO Training Center for Leaders, Kvítková 3687, Zlín 760 01

Konference proběhne ve čtvrtek 21. 11. 2019 8:00.

Poznámka: Věnujte prosím pozornost správnému vyplnění fakturačních údajů. Účastnický poplatek 0,- Kč zahrnuje základní materiály k přednáškám. Počet účastníků je omezen.

Details