Trénink pro školní psychology

Kurz pro školní psychology. Udělejte ze sebe psychologa – specialistu na školní prostředí. Díky praktickému tréninku pro školní psychology budete specialisté ve všech specifických školních rolích – psycholog jako průvodce dítěte v obtížných školních situacích, jako spolutvůrce zdravé třídní skupiny, jako týmový hráč pro školního metodika prevence, třídního učitele a ředitele, jako spolutvůrce vztahů rodiče a školy. Odborné vedení a lidský přístup – to vše prolíná tréninkem pro školní psychology. Trénink má naplánovaný začátek na listopad 2019 ve Zlíně.

12,600 

Rubriky: ,

Popis

Trénink pro školní psychology

 • Rozšíříte si praktické dovednosti potřebné pro práci s třídním kolektivem.
 • Získáte další zkušenosti potřebné pro školní psychology, kteří pomáhají vytvářet s dětmi propojený celek.
 • Dozvíte se co ve třídě sledovat a jak tím předcházet šikaně.
 • Naučíte se vést efektivní rozhovory s rodiči, žáky i učiteli.
 • Natrénujete si techniky, díky kterým si zachováte klid a předejdete vyhoření.
Trénink třídních učitelů; fotografie - MADIO
2 dny / jednou za 2 měsíce
Kvítková 3687, Zlín, tréninkové centrum
Úzká skupina účastníků pro zajištění efektivity kurzu
Akreditováno MŠMT ČR
1. certifikovaná organizace ve všech formách prevence v ČR
Záštita akreditované organizace MŠMT ČR, MPSV
Pomáháme najít možnosti a řešení
Reference na naše služby od více než 40 000 klientů

Trénink pro školní psychology  – další informace

Trénink pro školní psychology je určen psychologům vykonávajícím tuto roli nebo se na ni připravujícím. .

 • Kapacita tréninkové skupiny: max. 20 účastníků / účastnic
 • Rozsah: 80 vyučovacích hodin v 10 setkáních (závěr červen 2020)
 • Vzdělávací semináře: budou převážně probíhat v pracovních dnech, případně víkendový intenzivní výcvik
 • Akreditace: MŠMT ČR (pod celým názvem Nácvik dovedností pro školního psychologa při práci se třídou pod č. j. MSMT-22433/2017-1-903)
 • Předpokládaný termín zahájení tréninku pro třídní učitele: listopad 2019
 • Financování: Trénink pro školní psychology je možné financovat ze šablon
 • Platba: platba převodem, za celý trénink – dva semestry, možnost platbu rozdělit do splátek –  zálohové faktury

Cílem tréninku pro školní psychology je připravit vás na výkon své funkce v rámci práce s třídními kolektivy, a to jak preventivní, intervenční i pointervenční. Vzdělávací program je zaměřen na aplikaci pedagogicko – psychologických, sociologických, právních a adiktologických poznatků do skupinové práce s dětmi a mládeží, včetně rizikové.

Nejbližší otevřený termín kurzu: listopad 2019.

Stručně

2 dny / jednou za 2 měsíce
Kvítková 3687, Zlín, tréninkové centrum
Úzká skupina účastníků pro zajištění efektivity kurzu
Akreditováno MŠMT ČR

Nejbližší otevřený termín kurzu: listopad 2019.

12,600 Přidat do košíku