Pro rodiče: Jak mohu posílit sebevědomí dítěte

Dítě bez zdravého sebevědomí a sebedůvěry bývá více ve vlivu „party“ a prostředí. Nenechte se zmást. Děti někdy působí sebevědomě až moc. Nemusí nic a můžou všechno. Takové jednání bývá často popisováno jako tzv. nezdravé sebevědomí. Nezdravé vůči dítěti samotnému. Buďte podporujícími rodiči. Beseda pro rodiče na téma Jak mohu posílit sebevědomí dítěte je pro vás příležitostí zjistit, jak budovat sebedůvěru a vlastní hodnotu u dítěte, tak aby dokázalo čelit rizikovému chování jako závislosti, sebepoškozování, šikana a další.

Rubriky: ,

Popis

Sebevědomé dítěte v mé zóně vlivu

Vědomí vlastní hodnoty a víra v ni je cesta, jak se s klidnou myslí rozhodovat na životních křižovatkách. Nabídka alkoholu, cigaret a jiných drog je k vašim dětem možná blíž, než si sami dovolujete připustit. Když si vaše dítě bude vědomo své vlastní hodnoty, dokáže jednodušeji odmítnout, říci co si opravdu přeje, a hlavně co si nepřeje (aby mu např. spolužáci dělali). Sebevědomý člověk (nejen dítě) daleko jednodušeji přebírá zodpovědnost za svůj život. Pomozte svému dítěti budovat sebehodnotu a zdravé sebevědomí. Jako rodiče máte ten největší vliv na budování sebevědomí svých dětí. Buďte rodičem, který je podporou a kouzelnou esencí jeho vlastní sebehodnoty.

Ilustrativní fotografie - MADIO

Najdete možnosti a řešení jak posílit sebevědomí dítěte

Na tomto setkání pro rodiče na téma Jak mohu posílit sebevědomí dítěte se jako rodiče dozvíte, jak budovat sebedůvěru u dítěte, tak aby dokázalo čelit rizikovému chování. Zjistíte příklady dobré praxe a konkrétních vět, které zdravé sebevědomí a sebehodnotu dětí podporují. Opačně se navíc dozvíte, které věty jsou zabijákem sebevědomí. Setkáme se v prostředí naší organizace (MADIO), která se prevenci rizikového chování věnuje deset let a je respektovaným odborníkem v této oblasti.

Ilustrativní fotografie - MADIO

Na setkání pro rodiče se dozvím

  • jak budovat sebedůvěru u dítěte, tak aby dokázalo čelit rizikovému chování,
  • jak předávat zodpovědnost, práva i povinnosti,
  • jak podporovat sebehodnotu svého dítěte,
  • jak poznám sebevědomé a nezdravě sebevědomé dítě.

Setkáme se již 12. listopadu 2019 v 16:30 v MADIO (Kvítková 3687, Zlín) na cca 1,5 hodinky. Neodkládejte přihlášení, počet míst je omezen. Buďte podporujícím rodičem a jednoduše posilujte sebedůvěru svého dítěte každý den.

Projekt Buďte je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a vlastními zdroji MADIO.