Buďte leader, projekt MŠMT ČR, Petr Štěpáník - MADIO

Otevřete diskuzi! Buďte leader.

Buďte leader jako učitel, buďte leader jako rodič. Prevence rizikového chování je mimo jiné o dobrých vztazích. Utvářejte je a dosahujte výsledků. Takovou výzvu dáváme v projektu Buďte. Jak jste na tom vy? Buďte leader jako učitel Váš tým je vaše třída. Společně s ní patrně chcete dosahovat vytyčených cílů/výsledků a utvářet v ní dobré vztahy. Podělte se…

ADHD Ilustrativní obrázek - MADIO

Jak na děti s ADHD

Řádí jako neřízená střela? Vrtí sebou na židli a neví co s rukama? Nebo vypadá jako zasněný andílek? Mnohdy zvládnou všechno dohromady. I takové můžou být příznaky dětí trpících poruchou pozornosti a hyperaktivitou, nebo-li ADHD. Jak s takovými dětmi pracovat? Kde se vzaly? Neklidné a nesoustředěné děti se neobjevily z čista jasna, byly tu i dříve, ale byla jim věnována pouze…

Snoezelen ilustrativní obrázek - MADIO

Snoezelen nejen pro hendikepované

Děti s handicapem jsou často kvůli své diagnóze upoutány celý den na vozíku, trpí epileptickými záchvaty, stavy agrese. Po odeznění záchvatu se děti však potřebují někde zklidnit. A právě k tomu, a nejen k tomu, je určena místnost Snoezelen. Snoezelenem se myslí speciální relaxační multismyslová místnost, která poskytuje širokou škálu využití, a to jako náplň volného času i jako prostředek…

Inkluze Ilustrativní obrázek - MADIO

Inkluze bez cavyků

Asi cítíte, že inkluze tak, jak se o ní v poslední době mluví, není úplně to pravé. Obáváte se, co vás s žáky ještě potká. Kdo do třídy přijde? Kdo z ní odejde?  Zvládnete to vůbec? Integrace, inkluze, inspirace „íčky“ se nám to jen hemží. Integrace byla kdysi dávno, inkluze přichází plíživě, ale neodvratně a ke…

Hendikepovaný kluk ilustrativní obrázek - MADIO

„Mentálové“ do běžných tříd

Podstatou inkluzivního vzděláváni je umožnění všem dětem bez rozdílů navštěvovat běžnou školu v jejich místě bydliště a zařadit je tak do tzv. hlavního vzdělávacího proudu. Ale jaká je teorie a praxe? A jsou na to rodiče, děti i školská zařízení vůbec připraveni? Každá společnost si klade otázku, jak zacházet s jedinci, kteří se vymykají určitým standardním „normám“.…

Romský žák ilustrativní obrázek - MADIO

Jak pracovat s romskými žáky

V předešlém článku jsme naznačili, proč se romské děti chovají tak, jak se chovají. Jejich romskou „náturu“ nezměníme, to ani nechceme, ale určitými kroky je můžeme usměrnit a vést, a tím jim pomoci se začleněním do kolektivu Romské dítě se učí jaksi samočinně – dívá se, co dělají druzí, vnímá, opakuje. Nikdo ho nenutí, aby se…

Romové ve speciálních školách ilustrativní obrázek - MADIO

30 % Romů končí ve speciálních školách

Až 40 % romských dětí nenavštěvuje mateřskou školku a 30 % nastupuje do speciálních škol, které jsou ale výhradně určeny pro žáky s lehkým mozkovým postižením. Ale proč? O inteligenci to není. Velká část romských dětí v době nástupu do školy nemá žádné zkušenosti s kolektivními činnostmi ani s autoritou. Do této doby vyrůstají v…