ČLENSTVÍ UČITEL

Průvodce posílením jistoty v roli třídního učitele

ČLENSTVÍ UČITEL

Odpovědi na otázky

Díky členství budete mít možnost odpovědi čerpat
z nespočtu připravených materiálů a praktických videí. Budete mít také prostor ve virtuální kavárně pravidelně komunikovat s odborníky z řad MADIO nebo dalšími členy. Nebuďte na to sami.

Větší jistota

Získáte dostatek podnětů, které vám průvodce pomůže přenést do praxe. Budete mít možnost čerpat z příkladů dobré praxe ostatních a vyhnete se tak zbytečným chybám. V členství tak posílíte svou jistotu v roli učitele, ale také jako člověka. Buďte si jistí tím, co děláte.

Přirozená autorita

Upevněte svou přirozenou autoritu. Být uznávaným a akceptovaným průvodcem své třídy v očích žáků, jejich rodičů, ale také kolegů může být jedním z vašich cílů v rámci členství. V rámci členství
rozvíjíte celý svůj střed, své já.

Jak členství funguje

Členství učitel, ilustrativní obrázek - MADIO

Zvolíte si svou oblast, kámen rozvoje

 

Během ročního členství máte možnost vybírat si ze čtyř Kamenů rozvoje viz níže. Kameny jsou symbolem pro oblasti, ve kterých jsou pro vás připraveny videa, infografiky, pracovní listy a další inspirativní materiály. Materiály se vám postupně zpřístupní v týdenních intervalech. Celkově tedy 48 možností, jak se rozvíjet v daném Kameni rozvoje. Každého čtvrt roku máte možnost pokračovat ve zvoleném kameni/tématu více do hloubky, nebo kámen změnit.

Členství učitel, ilustrativní obrázek - MADIO

Zvolíte si svou oblast, kámen rozvoje

Během ročního členství máte možnost vybírat si ze čtyř Kamenů rozvoje. V kameni Práce s žákem zjistíte, jak pomoci utvářet osobnost žáka rozvojem jeho silných stránek. V kameni Práce se třídou si osvojíte dovednosti pro tvorbu Dobrého klima třídy. Psychohygiena je zaměřená čistě na vaši duševní a fyzickou pohodu a v kameni Komunikace se zaměříte na to, aby se vaše myšlenky dostali k žákům/studentům, rodičům nebo k vedení školy požadovaným způsobem. Kameny jsou symbolem pro oblasti, ve kterých jsou pro vás připraveny videa, infografiky, pracovní listy a další inspirativní materiály. Každého čtvrt roku máte možnost pokračovat ve zvoleném kamenu/tématu více do hloubky, nebo kámen změnit.

Tréninková setkání

 

Již pravidelná měsíční tematická setkání, na kterých budete mít možnost si trénovat dovednosti z oblastí, které jsou pro vás aktuální. Konkrétní témata vychází zejména z oblastí, která budou nejvíce rezonovat Virtuální kavárnou. Ve vybrané variantě Členství se lze účastnit všech setkání zdarma a jednoduše se přihlásit. Proběhlá témata např. aktivity na zklidnění, vedení třídnických hodin, komunikace s nespolupracujícím rodičem apod.

Členství učitel, ilustrativní obrázek - MADIO
Členství učitel, ilustrativní obrázek - MADIO

Tréninková setkání

Již pravidelná měsíční tematická setkání, na kterých budete mít možnost si trénovat dovednosti z oblastí, které jsou pro vás aktuální. Konkrétní témata vychází zejména z oblastí, která budou nejvíce rezonovat Virtuální kavárnou. Namátkou témata proběhlých tréninkových setkání např. stres, psychohygiena, vedení třídnických hodin, komunikace s nespolupracujícím rodičem apod. Můžete přijít osobně, nebo se účastnit online.

Členství učitel, ilustrativní obrázek - MADIO

Virtuální kavárna

 

Místo inspirace, dotazů a odpovědí. V členské sekci můžete navštívit Virtuální kavárnu, kde společně s dalšími členy najdete odpovědi na své dotazy, inspiraci, ale také náměty. Čekají vás tam také zajímavé rozhovory formou livestreamu, okénka pro sdílení a rozhodně také neformální popovídání.

Členství učitel, ilustrativní obrázek - MADIO

Virtuální kavárna

Místo inspirace, dotazů a odpovědí. V členské sekci můžete navštívit Virtuální kavárnu, kde společně s dalšími členy najdete odpovědi na své dotazy, inspiraci, ale také náměty. Čekají vás tam také zajímavé rozhovory formou livestreamu, okénka pro sdílení a rozhodně také neformální popovídání.

Osvědčení, DVPP

 

Po tom, kdy budete podruhé volit svůj Kámen rozvoje, získáte přístup do akreditovaného (výběr z aktuálně otevřených) e-learningového kurzu MŠMT ČR. Rozhodnete-li se jej absolvovat, získáte v rámci členství navíc osvědčení o jeho absolvování. Máte tak tedy možnost členství Učitel řešit skrze DVPP. Věnujete se tak vzdělávání, které dává dlouhodobě smysl.

Členství učitel, ilustrativní obrázek - MADIO
Členství učitel, ilustrativní obrázek - MADIO

Osvědčení, DVPP

Po tom, kdy budete podruhé volit svůj Kámen rozvoje, získáte přístup do akreditovaného (výběr z aktuálně otevřených) e-learningového kurzu MŠMT ČR. Rozhodnete-li se jej absolvovat, získáte v rámci členství navíc osvědčení o jeho absolvování. Máte tak tedy možnost členství Učitel řešit skrze DVPP. Věnujete se tak vzdělávání, které dává dlouhodobě smysl.

Jak to vypadá

Jistota v tom, co dělám

Kazuistický seminář pro třídní učitele, ilustrativní obrázek - MADIO

Členství Učitel je vašim průvodcem posílením jistoty v roli třídního učitele. Pomůže vám se vyznat v tom, co se děje ve třídě a co vše v sobě můžete ještě objevit. Porozumíte tomu, jak fungují vazby v kolektivech, a to nejen dětských. Budete se cítit jistí ve třídě, před rodiči žáků i ve sborovně.

Budete mít prostor pokládat dotazy ze své praxe a získat relevantní odpovědi od dalších členů, nebo odborníků z řad pracovníků MADIO
Můžete objevovat a rozvíjet své dovednosti na pravidelných setkáních, která máte v rámci členství také zdarma
Každý týden vás bude čekat inspirativní a v praxi použitelný materiál, podle vámi zvoleného Kamene rozvoje
Každý den se můžete připojit do Virtuální kavárny v členské sekci. Shlédnout si co vám uteklo, když jste zrovna nebyli online, případně se zapojit do právě probíhajících akcí na které budete jako členové zváni.
Účastnit se akcí a tréninkových setkání můžete online, nebo osobně (vždy do naplnění kapacity)
Projdete si e-learningovým akreditovaným kurzem MŠMT ČR a získáte osvědčení o jeho absolvování a také možnost hradit z financí školy na DVPP

Ceník

Basic

220 Kč/měsíc

(platí při nákupu ročního členství)

• Roční členství
• Přístup do virtuální kavárny (dotazy, inspirace, streamované rozhovory apod.)
• Volba svého Kamene rozvoje (tématu) každého čtvrt roku
• Každý měsíc krátké praktické video k vybranému kameni
• Každý měsíc infografika k vybranému kameni
• Každý měsíc pracovní list k vybranému kameni
• Každý měsíc příklad best practice k vámi vybranému kameni

Optimum

490 Kč/měsíc

(platí při nákupu ročního členství)

• Roční členství
• Každý měsíc možnost účasti na vypsaných tréninkových setkáních
• Přístup do virtuální kavárny (dotazy, inspirace, streamované rozhovory apod.)
• Akreditovaný e-learning MŠMT ČR (podle aktuálně vypsaných témat)
• Volba svého Kamene rozvoje (tématu) každého čtvrt roku
• Každý měsíc krátké praktické video k vybranému kameni
• Každý měsíc infografika k vybranému kameni
• Každý měsíc pracovní list k vybranému kameni
• Každý měsíc příklad best practice k vámi vybranému kameni
• Jednou ročně možnost využít hotline (konzultace ve vyhraněných časech)
• Sleva 5 % na další produkty MADIO
• Možnost zapůjčení (fyzické) knih z knihovny MADIO

Full

1290 Kč/měsíc

(platí při nákupu ročního členství)

• Roční členství
• Každý měsíc hodinová konzultace (online/osobně)
• Každý měsíc možnost účasti na vypsaných tréninkových setkáních
• Přístup do virtuální kavárny (dotazy, inspirace, streamované rozhovory apod.)
• Akreditovaný e-learning MŠMT ČR (podle aktuálně vypsaných témat)
• Volba svého Kamene rozvoje (tématu) každého čtvrt roku
• Každý měsíc krátké praktické video k vybranému kameni
• Každý měsíc infografika k vybranému kameni
• Každý měsíc pracovní list k vybranému kameni
• Každý měsíc příklad best practice k vámi vybranému kameni
• Dvakrát ročně možnost využít hotline (konzultace navíc ve vyhraněných časech)
• Sleva 8 % na další produkty MADIO
• Možnost zapůjčení (fyzické) knih z knihovny MADIO

Basic

220 Kč/měsíc

(platí při nákupu ročního členství)

• Roční členství
• Přístup do virtuální kavárny (dotazy, inspirace, streamované rozhovory apod.)
• Volba svého Kamene rozvoje (tématu) každého čtvrt roku
• Každý měsíc krátké praktické video k vybranému kameni
• Každý měsíc infografika k vybranému kameni
• Každý měsíc pracovní list k vybranému kameni
• Každý měsíc příklad best practice k vámi vybranému kameni

Optimum

 490 Kč/měsíc

(platí při nákupu ročního členství)

• Roční členství
• Možnost využít aktuální zvýhodnění v předprodeji
• Každý měsíc možnost účasti na vypsaných tréninkových setkáních
• Přístup do virtuální kavárny (dotazy, inspirace, streamované rozhovory apod.)
• Akreditovaný e-learning MŠMT ČR (podle aktuálně vypsaných témat)
• Volba svého Kamene rozvoje (tématu) každého čtvrt roku
• Každý měsíc krátké praktické video k vybranému kameni
• Každý měsíc infografika k vybranému kameni
• Každý měsíc pracovní list k vybranému kameni
• Každý měsíc příklad best practice k vámi vybranému kameni
• Jednou ročně možnost využít hotline (konzultace ve vyhraněných časech)
• Sleva 5 % na další produkty MADIO
• Možnost zapůjčení (fyzické) knih z knihovny MADIO

Full

1290 Kč/měsíc

(platí při nákupu ročního členství)

• Roční členství
• Možnost využít aktuální zvýhodnění v předprodeji
• Každý měsíc hodinová konzultace (online/osobně)
• Každý měsíc možnost účasti na vypsaných tréninkových setkáních
• Přístup do virtuální kavárny (dotazy, inspirace, streamované rozhovory apod.)
• Akreditovaný e-learning MŠMT ČR (podle aktuálně vypsaných témat)
• Volba svého Kamene rozvoje (tématu) každého čtvrt roku
• Každý měsíc krátké praktické video k vybranému kameni
• Každý měsíc infografika k vybranému kameni
• Každý měsíc pracovní list k vybranému kameni
• Každý měsíc příklad best practice k vámi vybranému kameni
• Dvakrát ročně možnost využít hotline (konzultace navíc ve vyhraněných časech)
• Sleva 8 % na další produkty MADIO
• Možnost zapůjčení (fyzické) knih z knihovny MADIO