Věříme v možnost změny k lepšímu,
a to s klidnou myslí a vědomou radostí

Proto pracujeme s lidmi, kteří chtějí ve svém životě něco zlepšit nebo rozvinout. Většinou to děláme formou vzdělávání, tréninku nebo konzultací, s jednotlivci i skupinami. Naším společným cílem je poskytovat takové služby, aby s námi klienti chtěli zůstat, a být v tom nejlepší na světě.
Máme organizaci sebevědomou, která má styl a je právem hrdá na svou značku, pružně reaguje na nově vzniklé situace a jde s dobou, organizaci existenčně zcela nezávislou na dotacích, v níž působí tým odborníků a kompetentních lidí, které tato práce baví a naplňuje a kteří si přejí stále se v ní zdokonalovat a tím rozvíjet svůj potenciál.

Planeme trvalým zaujetím pro stabilní a systémový rozvoj naší společnosti, sebevědomí a sebeuvědomění našich klientů, a to partnersky, vše s ohledem na smysluplnost služeb a finanční zájmy organizace.
Jsme organizací, která našim klientům reálně pomáhá najít jiné pohledy, možnosti a řešení a tím jim soustavně přináší jasné výhody spolupráce s námi. Stavíme na naší praxi, lidském přístupu, spolehlivosti a neustále získávaných nových dovednostech.

Dění v MADIO; Fotografie - MADIO

Novinky a další info z MADIO

Petr Štěpáník; Ilustrativní fotografie - MADIO

Proč?

Protože věříme v možnost změny k lepšímu, a to s klidnou myslí a vědomou radostí. Abychom tuto víru přetvořili v realitu, koncepčně vytváříme příležitosti k rozvoji vás i sebe samotných. Proto také možná právě čtete tyto stránky. A z toho taky vychází, že nás to baví a vás může s námi.

Co znamená slovo MADIO, má svůj význam?

Význam slova „MADIO“ vychází z latiny a znamená „vstupovat do středu“. Stejně jako se svými kolegy vstupujeme mezi vás. Také slovo střed je jedním z významů slova „center“. Proto Training Center for Leaders.

Jsem leader? Kdo to podle vás je?

Jako leadera vnímáme všechny z vás, kdo utváříte vztahy a chcete dosahovat výsledků. Obojí však musí být v rovnováze. Jsme přesvědčeni, že pokud je obojí v rovnováze, udržitelnost růstu je trvalejší, a hlavně jsou trvalejší výsledky, kterých takový tým dosáhne. Touto logikou je pro MADIO leader například manažer, podnikatel, ale i rodič, nebo jednotlivec, který nikoho přímo nevede, ale rád by dosáhl nějakých výsledků a utvářel vztahy. Ano, jste jím tedy i vy.

Jak se MADIO za posledních 10 let posunulo?

Nyní jsme organizací, která při práci s týmem umí reagovat na nově vzniklé situace. Jsme sebevědomou organizací utvořenou z odborníků, které práce baví a mají chuť se v ní zdokonalovat a rozvíjet svůj potenciál. Poznatky prověřované na vlastním týmu dokážeme předávat i ostatním. Proměňujeme pracovní i osobní životy mnoha mužů a žen. Jsme právem hrdí na svou značku.

Jak pomáháme svým klientům

a co o MADIO říkají?

Zkušenosti z více než patnáctileté praxe vám rádi předáme pomocí příspěvků na konferencích nebo prostřednictvím workshopů na různá témata z oblasti ladění a rozvíjení vztahů v kolektivech. A pokud chcete změnit a rozvíjet vaší konkrétní aktuální situaci, využijte Rozvojový program MADIO, se kterým zvládnete efektivně aplikovat změny a posunout vaši organizaci správným směrem ke chtěné budoucnosti.

Pro více informací a detailnější popis Rozvojových programů nás kontaktujte na telefonním čísle 777 716 883 a vše probereme třeba u dobré kávy.

Káva v MADIO

Věříme v možnost změny k lepšímu, a proto denně utváříme právě takovou realitu

Nabízíme stále lepší služby, které uspokojují potřeby našich zákazníků, také pracovní podmínky zajímavější, než nabízí naši konkurenti.
Dosažení těchto velkých cílů bude nepochybně vyžadovat každý rok nárůst zisku o dvacet a více procent. Realizujeme služby, které si na sebe vydělají a přinášejí užitek klientům, zákazníkům a naší organizaci. Finance pečlivě hlídáme, zodpovědně s nimi nakládáme a investujeme.

Znamená to dále, že musíme být tvůrci změn, a ne jejich obětí, musíme tedy aktivně rozšířit a plánovat ziskové činnosti a služby firmám, soustavně komunikovat s veřejností, dále si budovat dobré jméno a sbírat reference na naše služby od klientů.

Současně se každý z nás musí zaměřovat na výsledky a vystupovat velmi aktivně a samostatně. K tomu, aby zákazníci měli dostatečný přehled o našich službách, budeme například propagaci jasně plánovat, více se pak uvolníme, budeme tvořiví, nápadití, jiní, překročíme sami sebe, bude nás to hodně bavit a tím toho dokážeme mnohem více.

Naše zásady

 • Jde o vás

  Pomáháme najít možnosti a řešení. Jaká to budou však vždy bude záležet na vás.

 • Důvěra

  Důvěra a vztah je pro nás zásadní. Co si na konzultacích říkáme, zůstává v MADIO.

 • Dobrovolnost

  K cíli s vámi jdeme vašim tempem. Nikdo vás nebude a ani nemůže do ničeho nutit.

 • Výsledky

  Příjemné chvíle s konkrétními výsledky. Tak si představujeme i my společně trávený čas.

Projekty, které v MADIO děláme

Projekty, které v MADIO děláme, Ilustrativní obrázek, MADIO
Projekty, které v MADIO děláme, Ilustrativní obrázek, MADIO
Projekty, které v MADIO děláme, Ilustrativní obrázek, MADIO
Projekty, které v MADIO děláme, Ilustrativní obrázek, MADIO
Projekty, které v MADIO děláme, Ilustrativní obrázek, MADIO
Projekty, které v MADIO děláme, Ilustrativní obrázek, MADIO
Projekty, které v MADIO děláme, Ilustrativní obrázek, MADIO
Projekty, které v MADIO děláme, Ilustrativní obrázek, MADIO
Projekty, které v MADIO děláme, Ilustrativní obrázek, MADIO

Připojte se k nám

Pokud již víte, co MADIO z.s. dělá, proklikali jste si celý náš web a chcete se stát součástí našeho příběhu, určitě se ozvěte. Můžete se přihlásit na konkrétní pozici anebo si navrhnout svou vlastní. Napište nám něco o sobě, zkusíme vám nějakou najít. Více než životopis nás zajímá, co jste za člověka, čím jsme vás zaujali a taky proč se chcete stát členem týmu MADIO z.s.

Z čeho vycházíme a jak v MADIO uvažujeme

Působíme v oblasti rozvoje společností a jednotlivců a jejich vzdělávání. Naším společným cílem je poskytovat takové služby, abyste se námi chtěli potkávat a rádi nás viděli.

Přístup zaměřený na řešení (Solution-focused, SF)

Přístupem zaměřeným na řešení podrobně zkoumáme to, co ve skupinách i u jednotlivců funguje tak, abychom tyto věci mohli dále spolurozvíjet. Pedagogové mají většinou detailně zmapováno, co ve skupině nebo u jednotlivce nefunguje, v čem je problém a co je třeba řešit. Tato samotná analýza ještě neznamená, že současně ví, jak daný problém řešit. My se snažíme mapovat, co funguje a stavět na zdrojích, které každá skupina i jednotlivec má k dispozici a na základě toho společně vytvářet možná řešení ke konkrétní situaci. Základním cílem práce Madia je spolupráce na všech úrovních a tvořivost, která je podle nás při práci s lidmi nezbytná. Snažíme se tak, aby proces změny byl co nejrychlejší a třída mohla dál fungovat bez potřeby vnější zásahů.

Metoda WOWW Approach

Metoda WOWW Approach (Working on What Works), je zaměřena na práci jak s dětmi, tak pedagogy, vedením, třídními asistenty a celým společenstvím školy. Při práci je využíváno zejména stanovování cílů, kam se chce třída (škola, učitel, dítě) posunout, oceňovaní věcí, které již fungují a postupné stavění na těchto základech.

Kids´skills

Kids´skills je metoda, která vznikla jako výsledek supervizní práce v jedné mateřské škole ve Finsku, která je určena pro děti s vážnými poruchami a specifickými potřebami (autismus, poruchy chování). Kids´skills znamená v překladu dětské dovednosti, schopnosti (nebo také schopnosti/dovednosti dětí). Podle nás jsou děti schopny učit se nové věci, pokud k tomu mají vnitřní motivaci a podporu vnějšího okolí. Problém je vnímán jako příležitost, naučit se nové dovednosti, která není u dítěte prozatím rozvinuta, nebo u něj prozatím chybí. Učit se nové věci je pro děti přirozenější než mluvit o problémech a o jejich selhávání.

Certifikace odborné způsobilosti programů primární prevence

MADIO je první certifikovanou organizací ve všech formách prevence ve Zlínském kraji. Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Systém certifikací programů primární prevence rizikového chování pro MŠMT ČR zajišťuje od června 2013 Národní ústav pro vzdělávání – pracoviště pro certifikace.

Věříme v možnost změny k lepšímu, a proto pomáháme najít právě takové možnosti a řešení

Sami máte příležitost se přesvědčit, že naše motto „Pomáháme najít možnosti a řešení“ je naplňováno. Jsme upřímně přesvědčeni, že pokud budeme pracovat společně, je naše vize uskutečnitelná. Hned od začátku si uvědomujeme, že stále tvoříme organizaci, které si všichni, kdo ji fi-nančně i nefinančně podporují, zákazníci, zaměstnanci i okolní komunity, mohou vážit.

Jedno bez druhého nefunguje. Silná vazba je mezi obojím. Výsledky a vztahy. Dlouhodobě dosahujte dobrých výsledků a rozvíjejte vztahy. Podpořte svou pověst leadera v tréninkovém centru pro leadery.

Základní informace

Základním cílem naší organizace je prevence rizikového chování dětí a mládeže ve Zlínském kraji i mimo něj. Provozujeme informační, vzdělávací, teambuildingové, poradenské služby firmám, školám a zájemcům z řad široké veřejnosti.

MADIO je první certifikovanou organizací ve všech formách prevence v České republice (MŠMT ČR). MADIO je akreditovanou vzdělávací institucí MŠMT a MPSV.

Občanské sdružení Madio bylo schváleno Ministerstvem vnitra dne 13. 1. 2009 na základě schválených stanov. V roce 2012 proběhla změna oficiálního názvu u MV ČR na kratší: Madio o.s.. Následně, od 1. 1. 2014, se transformovalo na spolek a užívá aktuálního názvu MADIO z.s.

Sídlo:

MADIO z.s.
Kvítková 3687
Zlín 760 01

Kontakt:

Statutární zástupce: 790 348 591, stepanik@madio.cz

Fakturační údaje

IČ: 26572702
DIČ: CZ26572702

Bankovní spojení

Číslo účtu: 2900327526

Kód banky: 2010

Veřejná sbírka MADIO

Veřejná sbírka je realizována v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Za tímto účelem vydal Krajský úřad Zlínského kraje pro MADIO osvědčení.

Registrace

dne 13. 1. 2009 u MV ČR pod č.j. VS/1-1/74183/09-R

dne 1. 1. 2014 vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka L 13724

Výkonný výbor

Bc. Petr Štěpáník (jednatel)
Ing. Helena Štěpáníková
Mgr. Gabriela Šustková

Stavte se k nám do MADIO na kávu

Zajímá vás možnost členství? Připravíme výbornou kávu, určitě vám bude chutnat. Chvíle bez starostí a v klidu se v každodenním pracovním shonu bude jistě hodit. Pobavíme se například o možnostech, jak o takové chvíle nepřicházet a zároveň neztrácet vliv na výsledky ve firmě. Těšíme se na vás ve Zlíně v tréninkovém centru pro leadery MADIO.

Nechejte na sebe kontakt a domluvíme se, kdy na vás budeme čekat.

E-mail: *
Jméno a příjmení: *

Nebo mi zavolejte přímo

+420 577 775 522
+420 777 716 883
Milana Juríčková

Společně se na to podíváme a určitě něco vykouzlíme :)