pozice již obsazená

Je 8:55 a právě zvoní. Ve třídě je živo. Přichází někdo „nový“. Není to spolužák, ale lektor z MADIO, který ten den ve škole vede preventivní program. Má už za sebou chvíli v autě a konzultaci s třídním učitelem. Do třídy vstupuje s připraveným programem a dobře definovaným cílem. Jaký to byl cíl? Jak program dopadl a jestli se cíle podařilo dosáhnout? Na to možná brzy získáte odpověď právě vy. Rozšiřujeme tým, a i takto může začínat některý z vašich pracovních dní.

Lektor primární prevence - fotografie- MADIO

Jak to bude vypadat

Když je prostor, tak se rádi zastavíme a s kolegy si dáme kávu. Kávu máme fakt dobrou, ale když ji nepijete neva. Jsou u nás i tací, kteří pijí jen teplou vodu a nikdo to neřeší. Třeba se takto brzy zastavíme společně.

Jestli vše půjde dobře (a ono půjde), tak jak se ozvete, tak do cca dvou týdnů nastoupíte. V té době budete mít za sebou už aspoň jeden den s námi, ať víte, jaké to v MADIO je. Pak se tedy stanete členem Realizačního týmu MADIO. Díky tomu se budete intenzivně věnovat právě realizaci – tedy přímé práci s dětmi, učiteli, ale i rodiči. A ano, také s vedením (managementem) škol. Vedení programů primární prevence rizikového chování však v MADIO není jen o dvou hodinkách s dětmi ve škole. Pro určitou lepší představu si půjčte profesi např. školního psychologa. Ano, jde o velmi odpovědnou činnost.

Vaše činnosti

V rámci realizačního týmu budete mít na starosti třídy, případně celé školy. V průběhu školního roku budete pracovat s těmito klienty co možná nejvíce komplexně. Půjde o určitého „hada komplexnosti“: Školní rok-Škola-Vedení školy-Metodik prevence-Třídní učitel-Další učitelé-Třída jako kolektiv-Žák-Rodiče-Další zapojené organizace.

Na jednotlivé setkání, konzultace a vzdělávání si budete dělat přípravu, prezentace apod. Jelikož jsme v 21. století, tak jistě tušíte, že většinu budete utvářet v počítači. Stejně tak je dnešní doba nakloněna online prostředí, a proto budete utvářet obsah i pro ty klienty, kteří se do MADIO nemohou podívat osobně. Ano opět by se dal vytvořit určitý „had komplexnosti“, ale toho již necháme na kouzlu vaší fantazie.

Jsme tvořiví a věříme v možnost změny k lepšímu. Proto očekávejte změny a výzvy. Takže, když v srpnu nastoupíte, za rok budete v jiném MADIO než v tom, do kterého jste nastoupili. Pokud ne, tak jsme všichni, včetně vás, dělali něco špatně. Pojďte s námi kouzlit společnou preferovanou budoucnost.

Lektor ilustrační obrázek - MADIO

S jakým výsledkem to budete dělat

Činnosti bez výsledku jsou ztrátou času. Neztrácejme jej a utvářejme jen ty, které výsledky přináší. Již z toho, co jste si přečetli asi tušíte, že jedním z výsledků, za které ponesete odpovědnost bude dobře odvedený program, nebo kurz. Ono „dobře“ znamená, že jej klienti následně vnímají jako hodnotný a přínosný.

Spokojený klient

Výsledkem obecně je spokojený klient. Aby takové programy a kurzy mohly být realizovány, budou jedním z výsledků připravené kurzy, včetně podkladů k akreditaci na příslušná ministerstva. Nestojí to však jen na administrativních záležitostech. Výsledkem by v tomto případě měl být vymyšlený obsah takového kurzu (offline/online). Rozumějte obsah, dynamika kurzu, základní výstupy, opora studentům a zejména pak určitá míra inovace. V MADIO nebudete s lidmi pracovat podle šablony. Jistě víte, že to fakt nejde.

Vztahy, které sami chcete žít

V každodenním fungování ponesete svůj díl odpovědnosti za dobrou náladu a entuziasmus, které si snažíme držet.

S členy a dalšími klienty jsme často v kontaktu a využíváme mnoho cest, jak jim pomáhat najít možnosti a řešení. A také hledáme cesty, jak jim právě takovou náladu, energii a inspiraci předávat. Proto budou jedním z výsledků např. připravené články a texty na web, videa apod. Klienti také budou očekávat, že jim budete reagovat na jejich dotazy. Tuto každodenní činnost s jasným výsledkem – odeslaná odpověď – vezmete jistě za své.

Dobré plánování a rozdělení si činnosti

Jak to takto vidíte, tak vás jistě napadá, že je to mnoho činností a výsledků. Oproti tomu, jak tento příběh začínal, tedy začátkem jednoho dne, tak zde máte popsány činnosti a výsledky v rámci průřezu celého roku. To jen, ať se spíše těšíte, nežli děsíte.

Nalezení cesty: „Jak to jde“ je jednou ze základních odpovědností každého v MADIO, proto si jistě najdete i cestu, jak to udělat, aby i v naplněných dnech byl čas se chvíli zastavit a dát si společně chvilku s onou kávičkou. Věřte, jde to. Máme to vyzkoušené a rádi vás k tomu přizveme.

Chci se přidat >>

Proč v MADIO

Protože věříme svým službám, věříme způsobu naší práce a budeme věřit vám a vašim schopnostem. Protože v MADIO z.s. se orientujeme na řešení, prosazujeme týmovou spolupráci a osobní rozvoj každého z nás. Protože chcete celý pracovní úvazek a je pro vás benefitem pružná pracovní doba. Také proto, že se chcete v práci usmívat a mít to opětováno. V MADIO věříme v možnost změny k lepšímu v klidu a s radostí. Současně tedy proto věříme, že pro vás být s námi v MADIO bude právě takovou změnou.

Proč právě vy na tuto pozici?

Protože, když jste objevili MADIO a tohle si přečetli, máte silné přesvědčení, že jste se v této práci našli. Také proto, že vás práce s dospělými i dětmi baví. Protože jste pozitivně smýšlející člověk. Jste tvořivý a umíte dodržovat plány a zodpovídat za administrativní správnost dokumentů.  Protože umíte pracovat a vést konzultaci se skupinou dospělých i dětí. Zajímáte se o témata jako šikana, vztahy ve třídě, prevence rizikového chování a školní psychologie. Protože máte ukončenou vysokou školu s humanitním zaměřením (Mgr.) a rádi rozšiřujete své znalosti a dovednosti dál.

Protože vám také nechybí:

  • Dovednost práce se skupinou a zážitkovou pedagogikou
  • Zkušenosti s přímou prací se skupinou v oblasti prevence rizikového chování – praxe min. 3 roky
  • Znalost práce na PC (nutnost)
  • Dobrý psaný projev (v českém jazyce, angličtina výhodou)
  • Reprezentativní vystupování
  • Řidičský průkaz B
  • Psychoterapeutický výcvik v postmoderním přístupu (výhodou)
Vztahy mezi žáky; ilustrační obrázek; MADIO

Vy na tuto pozici pasujete také proto, že jste ze Zlína nebo okolí a na Kvítkovou ve Zlíně to nemáte moc daleko. Protože je pro vás nástupní mzda 35 600 Kč měsíčně za odvedené výsledky a možnost být součástí MADIO v pořádku. Jste osobností, která má zájem stát se na plný úvazek členem našeho Realizačního týmu. Na další odpovědi na otázku „proč právě vy“ jsme zvědaví a těšíme se na ně v motivačním dopise.

Mám zájem být součástí MADIO

Prosíme, neposílejte nám motivační dopisy podle „šablony z internetu“ typu: „…jsem absolventkou magisterské jednooborové psychologie, mám sedm let praxe, mám několik specializačních kurzů a dlouhodobých stáží v oboru…“. Netřeba opisovat životopis. Nejvíce nás zajímá, co umíte, proč právě vy a proč právě MADIO. Opravdu to čteme a chceme, aby nás práce bavila. Díky.:) Svůj zájem potvrďte prosím vyplněním formuláře a přiložením příloh (Životopis, Motivační dopis). Těšíme se!

Jméno: * Co všechno máte za sebou (CV)? *
Příjmení * Proč chcete být s námi v MADIO (motivační dopis)? *
E-mail: * Tímto uděluji MADIO z.s. souhlas se zpracováním mých osobních údajů za účelem nabídek volných pracovních pozic, a to po dobu 2 let od udělení tohoto souhlasu. Údaje označené * potřebujeme, abychom se Vám mohli ozvat. Děkujeme.
Mobil: *