Kámen po kamínku

Prostředí, kde je vám dobře, kde má každý své místo, kde se můžeme společně rozvíjet. Tréninkové centrum pro leadery je vám otevřeno.

Training Center for Leaders

V Training Center for Leaders MADIO chápeme všechny z vás, kdo utváříte vztahy a dosahujete výsledků, jako leadery.
Ano jste jím i Vy. Leaderem se člověk nerodí. Je to rozhodnutí.

Členství tvůrce, ilustrativní obrázek - MADIO

Členství TVŮRCE

Členství TVŮRCE je varianta určená především pro vás, vedoucí pracovníky, kteří chcete vidět jasné výsledky ve své manažerské funkci a současně být v práci i mimo ni v klidu.

Členství učitel, ilustrativní obrázek - MADIO

Členství UČITEL

Členství UČITEL je varianta určená především pro vás učitele, sociální pracovníky a další lidi, kteří chcete být v práci i mimo ni v klidu. Pro ty z vás, kteří se rozhodli nevyhořet.

Stavte se k nám na kávu

Těšíme se na vás ve Zlíně v tréninkovém centru pro leadery MADIO. Připravíme výbornou kávu, jistě vám bude chutnat. Chvíle v klidu bez problémů ostatních, bude jistě příjemná. Pobavíme se například o možnostech jak o takové chvíle nepřicházet a zároveň neztrácet vliv na dění u vás v práci.

0
účastníků akcí
0
ředitelských káv
0
druhů tréninků

Co trénovat a do čeho se teď pustit

Věříme v možnost změny k lepšímu, a proto pro vás připravujeme tréninky, kurzy, rozvojové programy, videokurzy, a mnohé další možnosti, jak se dále rozvíjet. Pomáháme najít možnosti a řešení.

Objevte správnou cestu. Tu svou.

Často chyby známe a velmi dobře víme co nefunguje. Jako kouzlem můžete najít své další zdroje a možnosti řešení.
Objevte si svou vlastní cestu.

Porady ilustrativní obrázek - MADIO

Koučink

Situace, kdy chcete v některé oblasti vašeho působení ve firmě něco změnit, zlepšit, posunout, je koučování jedním z nástrojů, který lze využít. Koučink je zaměřen na dosahování konkrétních cílů, a to za pomoci využití všech zdrojů.

Tým jako z pohádky ilustrativní obrázek - MADIO

Supervize

Supervize je forma podpory a pomoci pro ty z vás, kdo pomáhají ostatním lidem. Mohou ji využít pedagogové, sociální pracovníci a další v pomáhajících profesích. Supervize vám pomůže najít nadhled, možnosti a řešení v situacích, ve kterých se právě nacházíte.

terapie, ilustrační obrázek - MADIO

Terapie

Jistě znáte situaci, ve které potřebujete objevit nové možnosti a řešení. Jsme připraveni vám pomoci najít vaši cestu ven z kola, k vnitřnímu rozvoji. MADIO poskytuje odborné konzultace, individuální i rodinné poradenství a terapie.

Certifikované programy primární prevence

MADIO z.s. je první certifikovanou organizací ve všech formách prevence v České republice. Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti.

Řešení šikany, ilustrační obrázek - MADIO

Řešení šikany

V případě podezření na šikanu ve třídě, nebo v již potvrzeném případě šikany, je právě program Řešení šikany cestou, jak mít znovu zdravý kolektiv. Ukážeme vám, jak najít možnosti a řešení. Nemusí se ovšem jednat přímo o šikanu. Pomůžeme vám k tomu, aby se žáci ve třídě uměli lépe domlouvat, nehádali se, spolupracovali a fungovali jako jeden tým.

Rozvoj kolektivu, ilustrační obrázek - MADIO

Rozvoj kolektivů

Kolektiv může být skupina osob formálně či neformálně sdružená z důvodů společného zájmu, cíle či nějaké společné činnosti. Pedagog může silně pocítit, když onen „společný záměr“ je namířen nevhodným směrem. Metodici prevence a pedagogové mají příležitost zodpovědně přistupovat k předcházení – primární prevenci šikany.

Tematické programy primární prevence; ilustrativní fotografie - MADIO

Tematické programy

Věková hranice experimentování s alkoholem, marihuanou a dalšími drogami se posunula k hranici 10 let věku dítěte (ESPAD 2014). Nejen drogy, ale i další rizikového chování je aktuální téma u dětí, studenty nevyjímaje. Metodici prevence a pedagogové mají příležitost zodpovědně přistupovat k předcházení – primární prevenci rizikového chování (PPRCH).