Tematické programy primární prevence rizikového chování se zaměřují na předcházení rizikovému chování v daných tématech. Například věková hranice experimentování s alkoholem, marihuanou a dalšími drogami se posunula k hranici 10 let věku dítěte (ESPAD 2014). Nejen drogy, ale i další rizikového chování je aktuální téma u dětí, studenty nevyjímaje. Metodici prevence a pedagogové mají příležitost zodpovědně přistupovat k předcházení – primární prevenci rizikového chování (PPRCH). Postavit se tomu čelem a zajistit certifikované programy primární prevence rizikového chování do školy, může být takovým přístupem.

Tematické programy primární prevence; ilustrativní fotografie - MADIO

Témata a programy primární prevence rizikového chování (PPRCH)

Programy PPRCH pro 1.-3. třídu základní školy

 • Zdraví
 • Nebezpečí návykových látek

Programy PPRCH pro 4.- 5. třídu základní školy

 • Buď sám sebou, řekni drogám NE! – kouření, alkohol a další návykové látky, zdravý životní styl

Programy PPRCH pro 6.- 7. třídu základní školy

 • Nebezpečí zvané drogy
 • Chci být v pohodě – zdravý životní styl
 • Nepřehlížej – kyberšikana, poruchy příjmu potravy a sebepoškozování

Programy PPRCH pro 8.- 9. třídu základní školy

 • Umění komunikace – umět říct svůj názor
 • Drogy
 • Sex a mezilidské vztahy
 • Nepřehlížej – kyberšikana, poruchy příjmu potravy a sebepoškozování

Programy PPRCH pro střední školy

 • Komunikace a řešení problémů
 • Droga a závislost
 • Nepřehlížej – kyberšikana, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování
 • Sex a mezilidské vztahy

Programy primární prevence stručně, informace

Rozsah: 3 x 2 vyučovací hodiny (dvouhodinové bloky) během školního roku
Forma: interaktivní besedy; diskuse; interaktivní hry; modelové situace
Místo konání: škola
Cena: 2300 Kč na třídní kolektiv/jeden blok při aktivní účasti učitele, cestovné
Ostatní: Při programu je vyžadována přítomnost a aktivní účast třídního učitele, nebo učitele, který zná třídu nejlépe. Třídní kolektiv je myšlen do 30 žáků / studentů.

Rozvoj kolektivu ilustrační obrázek - MADIO

V rámci programu máte možnost čerpat z konkrétních doporučení pro další práci s třídním kolektivem. Postupy jež budou pro práci vašim třídním kolektivem aplikovány a následující doporučení jsou v souladu s metodickými doporučeními MŠMT ČR. Certifikovaný program vám zajišťuje formální uznání, že tento program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti.

Objednávkový formulář

Přímo objednejte službu, nebo si jen napište o další informace, či konzultaci k ní. Vyplňte jednoduchý formulář a naši pracovníci se Vám brzy ozvou zpět. V případě objednávky uvádějte o jakou službu máte zájem.

Mobil: Zpráva pro nás:
E-mail: *
Firma:/škola
Jméno: *

Nebo mi zavolejte přímo

+420 790 347 646
Gabriela Šustková

Společně se na to podíváme a určitě něco vykouzlíme :)