Poradenství, koučování, supervize, terapie – Zlín a celá ČR

Pokud jste v situaci, kdy v některé oblasti vašeho působení v práci či mimo ni chcete něco změnit, zlepšit, posunout…, může být koučink, či supervize jedním z nástrojů, které můžete využít. Poradenství je jen nadpis, kdy koučink je zaměřen na dosahování konkrétních cílů a to za pomoci využití všech zdrojů. Supervize také směřuje k vaší podpoře ujištění, nebo korekci svých rozhodnutí. Získejte další vnitřní motivaci a zažívejte spokojenost v práci i mimo ni.

Porady ilustrativní obrázek - MADIO

Koučink

Situace, kdy chcete v některé oblasti vašeho působení ve firmě něco změnit, zlepšit, posunout, je koučování jedním z nástrojů, který lze využít. Koučink je zaměřen na dosahování konkrétních cílů, a to za pomoci využití všech zdrojů.

Tým jako z pohádky ilustrativní obrázek - MADIO

Supervize

Supervize je forma podpory a pomoci pro lidi, kteří pomáhají ostatním lidem. Mohou ji využít pedagogové, sociální pracovníci a další v pomáhajících profesích. Supervize slouží k odbornému rozvoji, pomáhá najít nadhled a možnosti a řešení v situacích, ve kterých se pomáhající pracovník aktuálně nachází.

Terapie Zlín i celá ČR; Ilustratuvní fotografie - MADIO

Terapie

MADIO poskytuje individuální i rodinné poradenství a terapie. Jistě znáte situace, ve které potřebujete najít nové možnosti a řešení. Právě v takové chvíli jsme připraveni Vám ony možnosti a řešení pomoci najít.