Supervize je forma podpory a pomoci pro lidi, kteří pomáhají ostatním lidem (supervize Zlín i mimo něj). Mohou ji využít pedagogové, sociální pracovníci a další v pomáhajících profesích. Supervize slouží k odbornému rozvoji, pomáhá najít nadhled a možnosti a řešení v situacích, ve kterých se pomáhající pracovník aktuálně nachází.

Díky supervizi dostanete prostor mluvit. Laicky řečeno, o supervizi můžeme mluvit jako o prostoru, kde se můžete vypovídat a pod odborným vedením si následně srovnat myšlenky a další kroky, které se chystáte uskutečnit.

Tým jako z pohádky ilustrativní obrázek - MADIO

Jakou supervizi si můžete vybrat?

Máte možnost výběru z několika typů supervizí. Jsou to

 • Individuální supervize – Individuální supervize slouží k podpoře a rozvoji jednotlivce.
 • Týmová supervize – Rozvoj a zlepšení činnosti daného týmu lidí, např. celé sborovny či školy, sociálních pracovníků
 • Skupinová supervize – Jedná se o supervize jednotlivců v rámci skupin, které jsou složeny např. z různých pedagogů různých škol.
Hodnocení vedoucího ilustrační obrázek - MADIO

Supervize – z praxe

Supervize ve školství, zdravotnictví i sociálních službách není kontrolou, hospitací ani inspekcí. Supervize je dobrovolná, vztah mezi supervizorem a supervidovaným je partnerský a supervizor zachovává naprostou mlčenlivost. Zde je pár příkladů z praxe, kdy můžete supervizi využít:

 • Přeji si dostat se ze začarovaného kruhu ve své práci
 • Přeji si zlepšit komunikaci s žáky, pacienty, klienty
 • Jako začínající pracovník si přeji mít přehled v tom, co dělám a být si jistější
 • Přeji si posílit motivaci k práci
 • Chci zlepšit vztahy na pracovišti
 • Chci se cítit bezpečněji a příjemněji při práci
 • Chci se rozvíjet ve svých schopnostech a to jak osobních, tak i profesních
 • Chci se věnovat věcem, které už dělám tak, abych je mohl(a) dále rozvíjet

Další informace k supervizi, objednávka

Supervizi pro vás zrealizujeme ve Zlínském kraji a také po celé České republice. Napište si o další informace, nebo přímo objednejte, stačí vyplit jednoduchý formulář.

Mobil: Zpráva pro nás:
E-mail: *
Firma:/škola
Jméno: *

Nebo mi zavolejte přímo

+420 790 347 646
Gabriela Šustková

Společně se na to podíváme a určitě něco vykouzlíme :)