Certifikované programy primární prevence

MADIO z.s. je první certifikovanou organizací ve všech formách prevence v České republice a realizuje certifikované programy po celé republice. Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Věříme v možnost změny k lepšímu.

Řešení šikany; ilustrativní fotografie - MADIO

Řešení šikany

V případě podezření na šikanu ve třídě, nebo v již potvrzeném případě šikany, je právě program Řešení šikany cestou, jak mít znovu zdravý kolektiv. Ukážeme vám, jak najít možnosti a řešení. Nemusí se ovšem jednat přímo o šikanu. Pomůžeme vám k tomu, aby se žáci ve třídě uměli lépe domlouvat, nehádali se, spolupracovali a fungovali jako jeden tým.

Rozvoj kolektivů; ilustrativní fotka - MADIO

Rozvoj kolektivů

Kolektiv může být skupina osob formálně či neformálně sdružená z důvodů společného zájmu, cíle či nějaké společné činnosti. Pedagog může silně pocítit, když onen „společný záměr“ je namířen nevhodným směrem. Metodici prevence a pedagogové mají příležitost zodpovědně přistupovat k předcházení – primární prevenci šikany.

Tematické programy primární prevence; ilustrativní fotografie - MADIO

Tematické programy

Věková hranice experimentování s alkoholem, marihuanou a dalšími drogami se posunula k hranici 10 let věku dítěte (ESPAD 2014). Nejen drogy, ale i další rizikového chování je aktuální téma u dětí, studenty nevyjímaje. Metodici prevence a pedagogové mají příležitost zodpovědně přistupovat k předcházení – primární prevenci rizikového chování (PPRCH).

Další aktivity v oblasti prevence rizikového chování

Jsme přesvědčeni, že i prevence rizikového chování se dá dělat s radostí. Je mnoho cest, jak se k ní ve své škole stavět zodpovědně. Kromě programů v rámci certifikace pomáháme školám mnoha dalšími způsoby. Zaměřte se na předcházení.

Metodická podpora prevence

MPP – Metodická podpora prevence

Často se potýkáte s řadou výzev spojených s prevencí i řešením rizikového chování mezi žáky. Většinu postupů plánujete a připravujete předem, ale některé situace přichází nečekaně a vyžadují okamžitě odborný zásah ze strany učitele nebo metodika, kteří ví, jak problém správně uchopit. Objevte on-line poradenství MPP.

Tipy do třídnických hodin; ilustrativní obrázek - MADIO

Tipy do třídnických hodin

Nechci, nebudu, nevím proč a možná ti odvážnější řeknou „nevím jak smysluplně“. Nejen tyto reakce slýchá metodik prevence, když se snaží protlačit třídnické hodiny ve své škole. Ono poslední zmiňované tvrzení bývá někdy nejblíže k pravdě. Tipy do třídnických hodin mohou být jednoduchým řešením.

Jsem v pohodě

V poslední době nejen od vašich kolegů, ale také rodičů a samotných dětí zaznamenáváme vysoký nárůst vzniku látkových i nelátkových závislostí, depresí a tendencí k sebepoškozování, jde hlavně o přímou reakci na stres a frustraci. V souvislosti s tím jsme se rozhodli navázat na…

Adaptační pobyty; ilustrativní fotografie - MADIO

Adaptační workshopy

Na dynamiku vztahů ve třídě má vliv i příchod jednoho nového žáka. Takové spojení dvou tříd dohromady, nebo úplně nová třída na střední škole je pak v tomto ohledu úplně zásadní. Začněte nastavovat zdravé vztahy hned od začátku. Nastavení vztahů, aby vůbec šlo ve třídě dobře učit je jednou z rolí učitele, jako leadera.

workshopy, ilustrační obrázek - MADIO

Workshopy

Workshop je jednou z možností, jak rozvinout téma k diskuzi ve své třídě. Workshop může také zapadat, jako část, do minimálního preventivního programu školy. Použijte workshop jako otvírák tématu např. do svých třídnických hodin, nebo rozšíření a návaznost na tematické programy.