Jsem v pohodě – podpůrný online program pro žáky

Chcete pomoci žákům zvládat zvyšující se nároky, tlak a stres. S výrazným nárůstem úzkostí, stresu a frustrace u dětí vnímáte nutnost hledat cesty a nástroje, jak jim přiblížit zdravé způsoby zvládání náročných situací. Pokračování ověřeného online programu Jsem v pohodě, jehož cílem je pomoci dětem lépe zpracovávat emoce a nasměrovat je k účinným metodám řešení, je jednou z prověřených cest.

Školu můžete do programu zapojit kdykoliv, licence platí po dobu jednoho roku od zakoupení. Žáci se na skupinová setkání přihlašují anonymně a individuálně. Zajistěte jim podporu již dnes.

5.680 

Kategorie: , , Katalogové číslo: bab39100-c552-2d09-4ed0-660c04218312

Popis

Co není vidět pod povrchem

Projevy úzkostných a depresívních poruch u dětí se vždy projeví na školním výkonu. Děti mohou být bez zájmu o učivo i komunikaci s druhými, být přecitlivělé nebo mít přehnané reakce na podněty. Varovné jsou také narůstající počty případů sebepoškozování i pokusů o sebevraždu. V případě dokonaných sebevražd mladistvých zaznamenali odborníci nárůst o více než 110 % za poslední tři roky. Zvyšuje se tak i riziko výskytu tragických událostí na vaší škole a v rámci každodenních povinností ne vždy dokážete vy nebo učitelé zachytit první signály. Mohou si žáci pomoci sami, případně si včas říci o pomoc? Podpůrný program Jsem v pohodě již třetím rokem nabízí pomoc a podporu se zvládáním emocí, úzkosti a vede žáky a studenty k péči o duševní zdraví, provází je tréninkem k posilování psychické odolnosti.

Ověřený program připravený odborníky z praxe

Jsem v pohodě přináší podporu již třetím rokem žákům a studentům ve Zlínském kraji a od května 2024 jej mohou využívat všechny školy v České republice. Program každého setkání připravuje a vede tým odborníků, kteří se denně věnují prevenci rizikového chování na školách. Vycházíme z více než patnáctileté praxe při práci na zdravých vztazích v kolektivech i na duševní pohodě a odolnosti jednotlivců. Metody a aktivity pro setkání vybíráme také ze zkušeností psychoterapeutů s přístupem solution focused (přístup zaměřený na řešení). Nehledáme příčiny a důvody, ale účinné cesty do budoucna.

Jsem v pohodě ilustrační foto
Jsem v pohodě ilustrační foto
Jsem v pohodě ilustrační foto

Jsem v pohodě, vím, jak si pomoci

 • online podpora pro vaše žáky a studenty na celý rok prostřednictvím platformy ZOOM
 • licence pro školu na 365 dní od zakoupení
 • jde hlavně o trénink aktivit a metod, které mohou žákům pomáhat při práci se stresem, emocemi nebo i osobními tématy
 • 24 setkání v délce 60 minut, jednou za 14 dní, vždy v pracovní dny v odpoledních hodinách
 • zvlášť proběhnou setkání pro žáky II. stupně základní školy a zvlášť pro studenty středních škol
 • aktuální termín s unikátním odkazem zašleme vždy s předstihem na kontaktní emaily třídních učitelů
 • tento odkaz třídní učitelé předají žákům a ti už si přihlášení na setkání řeší dle svých potřeb a možností
 • na každé setkání se může přihlásit jakýkoliv žák individuálně, může se zúčastnit jednou, víckrát nebo i pravidelně, ale především dobrovolně

Vybraná témata z tréninků

 • jak efektivně relaxovat
 • jak se vypořádat se stresem
 • jak poslouchat vlastní tělo
 • jak se zklidnit správným dýcháním
 • jak trénovat všímavost a bdělou pozornost (Mindfulness)
 • jak pracovat s emocemi – vztek, úzkost, pocit viny, radost, soucit…
 • jak lépe vycházet s ostatními – spolužáky, rodinou, kamarády…
Jsem v pohodě ilustrační foto

Žáci mají pohodu a vy klidné spaní

Jsem v pohodě je další krok k vyrovnané a silné mysli dětí. Dali jste jim prostor, kde můžou posilovat psychickou odolnost a bezpečně si vyzkoušet různé techniky, jejich působení a následně si vybrat to, co jim bude nejlépe vyhovovat. Navíc zjistí, že podobné pocity nemají sami, už jen to, jim přinese značnou úlevu. A vy můžete večer klidně usínat bez obav, co vám chystají následující dny. 

 

Krok za krokem

 • po zakoupení máte k dispozici licenci otevřenou 365 dní pro žáky vaší školy (II. stupeň a studenti SŠ)
 • každých 14 dní pošleme na emailové adresy třídních učitelů akruální odkaz na setkání
 • třídní učitelé tento odkaz předají žákům/studentům
 • anonymní a individuální přihlášení na skupinové setkání už si děti řeší samy dle svých potřeb a možností
 • každý se může setkání účastnit jen jednou, občas a nebo taky pravidelně

Jak setkání probíhají

Setkání ladíme společně s účastníky tak, aby každý měl možnost na začátku sdílet své potřeby, témata nebo pro co si zrovna přichází. Tak abychom pomocí zvolených aktivit nabídli konkrétní možnosti, které si mohou sami vyzkoušet. Právě myšlenka možností a výběru nás provází celým setkáním, společně si přidáváme na „švédský stůl“, co nám chutná. Každý si tím tvoří a vyzobává aktivity a metody přímo pro sebe, které si v bezpečí vyzkouší jak na online setkání, tak kdykoli, kdy bude chtít.

„Jsem rád, že žáci, ač mohou mít vypnuté kamery, jelikož celý formát stojí na dobrovolnosti, tak se aktivně zapojují, ať už pomocí mikrofonu, nebo chatu. I když někdo nemá úplnou náladu komunikovat, pár cvičení mu pomůže vyjádřit co cítí a třeba i co dalšího by chtěl vyzkoušet. Každý si tak opravdu odnese „co mu chutná“ a podle ústní zpětné vazby účastníků, to pro ně vždy bylo alespoň trochu obohacující.“ uvádí lektor jednotlivých setkání Jiří Trčka.

Podpořte wellbeing žáků

Program přinese užitek mnoha žákům a studentům vaší školy, pedagogům i rodičům. Trénink psychické pohody a péče o duševní zdraví nabývá aktuálně větší naléhavosti než kdykoliv předtím. Pojďme společně vykouzlit ve školách a třídách takovou atmosféru, ve které může být každý žák v pohodě. Ukažte všem, že vám záleží na pocitech a emocích žáků a dáváte jim možnost, jak se s nimi účinně vypořádat.

Pokud byste měli k programu jakékoli dotazy, obraťte se na nás vpravo dole v chatu nebo rovnou zavolejte na 775 604 673. Rádi vám na dotazy odpovíme.