Prevence na prvním místě

Pojďte mít jistotu, že prevenci rizikového chování řešíte ve škole efektivně.
Mějte odborníky v zádech a získejte díky Metodické podpoře prevence… 

Training Center for Leaders

V Training Center for Leaders MADIO chápeme všechny z vás, kdo utváříte vztahy a dosahujete výsledků, jako leadery.
Ano jste jím i Vy. Leaderem se člověk nerodí. Je to rozhodnutí.

Tvořím život jaký chci, členství tvůrce

Členství TVŮRCE

Členství TVŮRCE je varianta určená především pro vás, vedoucí pracovníky, kteří chcete vidět jasné výsledky ve své manažerské funkci a současně být v práci i mimo ni v klidu.

Členství učitel, ilustrativní obrázek - MADIO

Členství UČITEL

Členství UČITEL je varianta určená především pro vás učitele, sociální pracovníky a další lidi, kteří chcete být v práci i mimo ni v klidu. Pro ty z vás, kteří se rozhodli nevyhořet.

Stavte se k nám na kávu

Těšíme se na vás ve Zlíně v tréninkovém centru pro leadery MADIO. Připravíme výbornou kávu, jistě vám bude chutnat. Chvíle v klidu bez problémů ostatních, bude jistě příjemná. Pobavíme se například o možnostech jak o takové chvíle nepřicházet a zároveň neztrácet vliv na dění u vás v práci.

0
účastníků akcí
0
ředitelských káv
0
druhů tréninků

Co trénovat a do čeho se teď pustit

Věříme v možnost změny k lepšímu, a proto pro vás připravujeme tréninky, kurzy, rozvojové programy, videokurzy, a mnohé další možnosti, jak se dále rozvíjet. Pomáháme najít možnosti a řešení.

Objevte správnou cestu. Tu svou.

Často chyby známe a velmi dobře víme co nefunguje. Jako kouzlem můžete najít své další zdroje a možnosti řešení.
Objevte si svou vlastní cestu.

Porady ilustrativní obrázek - MADIO

Koučink

Situace, kdy chcete v některé oblasti vašeho působení ve firmě něco změnit, zlepšit, posunout, je koučování jedním z nástrojů, který lze využít. Koučink je zaměřen na dosahování konkrétních cílů, a to za pomoci využití všech zdrojů.

Tým jako z pohádky ilustrativní obrázek - MADIO

Supervize

Supervize je forma podpory a pomoci pro ty z vás, kdo pomáhají ostatním lidem. Mohou ji využít pedagogové, sociální pracovníci a další v pomáhajících profesích. Supervize vám pomůže najít nadhled, možnosti a řešení v situacích, ve kterých se právě nacházíte.

terapie, ilustrační obrázek - MADIO

Terapie

Jistě znáte situaci, ve které potřebujete objevit nové možnosti a řešení. Jsme připraveni vám pomoci najít vaši cestu ven z kola, k vnitřnímu rozvoji. MADIO poskytuje odborné konzultace, individuální i rodinné poradenství a terapie.

Certifikované programy primární prevence

MADIO z.s. je první certifikovanou organizací ve všech formách prevence v České republice. Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti.

Řešení šikany, ilustrační obrázek - MADIO

Řešení šikany

V případě podezření na šikanu ve třídě, nebo v již potvrzeném případě šikany, je právě program Řešení šikany cestou, jak mít znovu zdravý kolektiv. Ukážeme vám, jak najít možnosti a řešení. Nemusí se ovšem jednat přímo o šikanu. Pomůžeme vám k tomu, aby se žáci ve třídě uměli lépe domlouvat, nehádali se, spolupracovali a fungovali jako jeden tým.

Rozvoj kolektivu, ilustrační obrázek - MADIO

Rozvoj kolektivů

Kolektiv může být skupina osob formálně či neformálně sdružená z důvodů společného zájmu, cíle či nějaké společné činnosti. Pedagog může silně pocítit, když onen „společný záměr“ je namířen nevhodným směrem. Metodici prevence a pedagogové mají příležitost zodpovědně přistupovat k předcházení – primární prevenci šikany.

Tematické programy primární prevence; ilustrativní fotografie - MADIO

Tematické programy

Věková hranice experimentování s alkoholem, marihuanou a dalšími drogami se posunula k hranici 10 let věku dítěte (ESPAD 2014). Nejen drogy, ale i další rizikového chování je aktuální téma u dětí, studenty nevyjímaje. Metodici prevence a pedagogové mají příležitost zodpovědně přistupovat k předcházení – primární prevenci rizikového chování (PPRCH).