Řešení šikany je zodpovědností školy. Svědky fyzického útoku byly tři čtvrtiny žáků 7. až 9. tříd českých ZŠ. Pětina dětí stejného věku byla někdy obětí šikany a pětina pachateli. I to, že už v roce 2012 napadlo některého z učitelů 6,1% žáků je alarmující (CEPROS 2012). Metodici prevence a pedagogové mají příležitost zodpovědně přistupovat k předcházení – primární prevenci šikany. Postavit se čelem a zajistit certifikovaný program specifické primární prevence pro řešení šikany do školy, může být takovým přístupem.

Řešení šikany; ilustrativní fotografie - MADIO

Varianty programu Řešení šikany

Individuální a konkrétní řešení dané situace, konkrétní doporučení pro další práci s třídním kolektivem, postupy v souladu s metodickými doporučeními MŠMT ČR a mít někoho celoročně „v zádech“, kdo vám je oporou – těmito větami můžeme jednoduše popsat certifikovaný program selektivní a indikované primární prevence Řešení šikany.

Certifikovaný program Řešení šikany můžete využít v jedné ze dvou variant a to StandardComfort. Navzájem se liší zejména množstvím energie věnované jednotlivým činnostem a cílovým skupinám. Certifikovaný program vám zajišťuje formální uznání, že tento program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. To znamená, že v něm pracujeme jak s žáky, tak pedagogy (nejen třídním učitelem). Při programu dochází k posílení spolupráce škola – rodiče – dítě, případně s dalšími službami jako OSPOD, Policie ČR a dalšími. U možnosti Comfort bude věnováno více času právě vám, jako třídnímu učiteli (nebo metodikovi).

Kde získat pomoc, ilustrační obrázek - MADIO

Cena programu Řešení šikany

Komplexní program Řešení šikany vám dává možnost mít po celý školní rok někoho „v zádech“. Vzhledem k povaze daného tématu je před realizací naprostou samozřejmostí vstupní konzultace s pracovníkem MADIO z.s., se kterým společně najdete vhodnou variantu programu Řešení šikany. Ceny podle variant:

Standard 12 600 Kč, Comfort 13 400 Kč.

Objednávkový formulář

Přímo objednejte službu Řešení šikany, nebo si jen napište o další informace, či konzultaci k ní. Vyplňte jednoduchý formulář a naši pracovníci se Vám brzy ozvou zpět.

Mobil: Zpráva pro nás:
E-mail: *
Firma:/škola
Jméno: *

Nebo mi zavolejte přímo

+420 577 775 522
+420 777 716 883
Milana Juríčková

Společně se na to podíváme a určitě něco vykouzlíme :)