Rozvoj kolektivů je zodpovědností školy a pomáhá efektivně předcházet vztahovým problémům a šikaně ve školních třídách. Kolektiv může být skupina osob formálně či neformálně sdružená z důvodů společného zájmu, cíle či nějaké společné činnosti. Pedagog může silně pocítit, když onen „společný záměr“ je namířen nevhodným směrem. Metodici prevence a pedagogové mají příležitost zodpovědně přistupovat k předcházení – primární prevenci šikany. Postavit se čelem a zajistit certifikovaný program specifické primární prevence šikany (Rozvoj kolektivů) do školy, může být takovým přístupem.

Rozvoj kolektivů; ilustrativní fotka - MADIO

Varianty programu Rozvoj kolektivů

Individuální a konkrétní řešení dané situace, konkrétní doporučení pro práci s třídním kolektivem, postupy v souladu s metodickými doporučeními MŠMT ČR a mít někoho celoročně „v zádech“, kdo vám je oporou – těmito větami můžeme jednoduše popsat certifikovaný program selektivní a indikované primární prevence Rozvoj kolektivů.

Certifikovaný program Rozvoj kolektivů můžete využít v jedné ze tří variant a to Standard, Comfort a Comfort plus. Navzájem se liší zejména množstvím energie věnované jednotlivým činnostem a cílovým skupinám. Certifikovaný program vám zajišťuje formální uznání, že tento program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Při programu dochází k posílení spolupráce škola – rodiče – dítě. U možnosti Comfort bude věnováno více času právě vám, jako třídnímu učiteli (nebo metodikovi). Ve variantě Comfort plus je navíc myšleno na podporu učitelů i formou vzdělávání (akreditováno MŠMT ČR) na téma vhodné k aktuální situaci.

Školní třída ilustrační obrázek - MADIO

Cena programu Rozvoj kolektivů

Komplexní program Rozvoj kolektivů vám dává možnost mít po celý školní rok někoho „v zádech“. Vzhledem k povaze daného tématu je před realizací naprostou samozřejmostí vstupní konzultace s pracovníkem MADIO z.s., se kterým společně najdete vhodnou variantu. Ceny podle variant:

Standart 12 600 Kč, Comfort 13 400 Kč, Comfort Plus 19 800 Kč

Objednávkový formulář

Přímo objednejte službu, nebo si jen napište o další informace, či konzultaci k ní. Vyplňte jednoduchý formulář a naši pracovníci se Vám brzy ozvou zpět. V případě objednávky uvádějte o jakou službu máte zájem.

Mobil: Zpráva pro nás:
E-mail: *
Firma:/škola
Jméno: *

Nebo mi zavolejte přímo

+420 790 347 646
Gabriela Šustková

Společně se na to podíváme a určitě něco vykouzlíme :)