Specializační studium ŠMP, Zlín (250 hodin – DVPP) 2024

Chcete mít jistotu, že jste tím správným odborníkem na svém místě, že se na vás kdokoliv ve škole může obrátit a vy budete vědět, jak situaci řešit. Buďte „profíkem“ v prevenci a zároveň silnou oporou kolegům i žákům ve vaší škole. Ptáte se jak? Už teď se můžete přihlásit ke dvouletému Specializačnímu studiu ŠMP (školních metodiků prevence), které již tradičně otevíráme ve Zlíně. V rámci studia získáte konkrétní informace z praxe, praktické ukázky, trénink dovedností, odborné vedení a lidský přístup. A také osvědčení z akreditovaného studia ŠMP od MŠMT ČR.

Stále máte možnost se do studia přihlásit, pokud máte zájem, kontaktujte nás na telefonním čísle 777 716 883.

23.800 

Kategorie: , Katalogové číslo: 7ac507d4-e344-989e-7bb3-65797aa8eea2

Popis

Specializační studium ŠMP ve Zlíně je o inspiraci a sdílení

Na prevenci ve škole nemusíte být sami. Jako školní metodik prevence (ŠMP) jste součástí systému prevence ve škole a nikoli „solitérem“. Že to tak není? Může být. V MADIO během Specializačního studia ŠMP se mimo jiné budete věnovat tomu, jak připojit své kolegy i vedení školy ke spolupráci.  V oblasti prevence rizikového chování se možná orientujete již nyní a během studia ŠMP si své znalosti prohloubíte a ucelíte. Pokud se v této oblasti neorientujete a jste v prevenci nováčkem, získáte pevné základy. Specializační studium ŠMP ve Zlíně je jedinečné svým praktickým zaměřením.

Není to jen studium

Díky tomuto studiu budete umět lépe zvládat situace, kdy jsou žáci a třídy v ohrožení a následně s nimi odborně pracovat. Získáte síť kontaktů na další odborníky, zjistíte jak lépe spolupracovat se školským poradenským pracovištěm, vedením školy a dalšími institucemi v oblasti prevence rizikového chování. Stejně tak budete moci sdílet s ostatními účastníky aktuální problémy a s odborným vedením hledat jejich řešení.

Všechna dvoudenní setkání proběhnou v pracovní dny od 8:30 do 16:00. Při zahájení studia obdržíte harmonogram s daty všech setkání. Těšíme se na společné chvíle u nás v MADIO, kde vám na každé setkání připravíme občerstvení, třeba voňavou překapávanou kávu a chutné sušenky.

Vážně nemusíte být na vše sami.

Praktické a interaktivní studium ŠMP

Specializační studium ŠMP v MADIO probíhá již od roku 2010, kdy jsme jej pilotovali společně s našim partnerem Klinikou adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze v celorepublikovém projektu. Po celou dobu studia máte možnost čerpat z naší praxe – MADIO je první certifikovanou organizací ve všech formách prevence v ČR. To mimo jiné znamená, že témata, o kterých bude při studiu řeč reálně ve školách řešíme. Můžete očekávat příklady z reálné praxe ne pouze suchou teorii. O čem mluvíme i prakticky děláme.

Studium ŠMP má platnou akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Splňuje všechny Standardy studia k výkonu specializovaných činností dle § 9 odst. 1 písm. c) Vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. To klíčové není o osvědčení, které vám na konci akreditovaného studia vystavíme, ale praktická použitelnost získaných dovedností. Takto to popisují účastníci studia ŠMP.

Převážně ve všední dny mimo počátečního víkendového pobytu. Stáže.
Kvítková 3687, Zlín 760 01, 1. patro
Max. 20 účastníků
Akreditace naplňuje požadavky vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9 c)
1. certifikovaná organizace ve všech formách prevence v ČR
Záštita akreditované organizace MŠMT ČR, MPSV
Pomáháme najít možnosti a řešení
Reference na naše služby od více než 40 000 klientů

Odborníci z praxe, kteří vás budou Specializačním studiem ŠMP provázet vám během dvou let pomohou obhájit závěrečnou práci a získat osvědčení o úspěšném absolvování. Budete mít vhled do tématu prevence rizikového chování (šikana, návykové látky, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování a další). Díky interaktivním setkáním a možnosti sdílení dobré praxe lépe ukotvíte funkci ŠMP ve své škole. Studium ŠMP je praktickým průvodcem v oblasti povinné dokumentace ŠMP, vyhlášek a metodických pokynů. Zejména vám však toto studium pomůže s jejich praktickou implementací ve své škole. Přihlaste se do Specializačního studia ŠMP ještě teď.

Co mě během studia ŠMP čeká

Účastníci popisují, že již po úvodním zážitkově vzdělávacím pobytu, kterým studium ŠMP začíná, se na každodenní běh školy dívají jinak. Během studia ŠMP získáte možnost rozvíjet tři „pilíře“ na nichž studium v MADIO stavíme: informace, dovednosti a osobnost metodika prevence. Všechny tři stojí na pomyslné základní desce „zážitku“. Prvky sebezkušenosti studiu ŠMP ve Zlíně dodávají ucelený koncept a praktickou využitelnost.

Studijní materiály k Specializačnímu studiu ŠMP

Studijní materiály, které budete moci využívat po celou dobu studia vám ukládáme do Studentského informačního systému MADIO (SIS). V tomto systému se také budete moci zapojit do diskuze s ostatními kolegy. Stejně tak zde podáváte případné omluvenky, dotazy ke studiu a odevzdáváte závěrečnou práci.

Obhajoba závěrečné práce a akreditace

Na závěr studia ŠMP vás čeká obhajoba závěrečné práce a ústní zkouška. Tento způsob závěru studia odpovídá podmínkám akreditace MŠMT ČR. Obsah práce budete moci předem konzultovat, aby vše dopadlo, jak má, tedy úspěšným absolvováním a předáním osvědčení.

Co vás v tomto specializačním studiu ŠMP čeká a co říkají jeho účastníci? Podívejte se na video o studiu ŠMP v MADIO.

 

Na co se často ptáte (FAQ)

Je studium ŠMP prakticky zaměřené?

Mezi často kladené dotazy ze strany zájemců o studium ŠMP je, zdali je „to zaměřené prakticky“. Jelikož v MADIO pracujeme přímo ve školách, a to jak s učiteli, vedením školy a zejména s dětmi, můžeme předávat velké množství praktických zkušeností. Tedy ano, studium ŠMP v MADIO je zaměřené prakticky.

Zvládnu to?

Obdobně často zaznívají dotazy stran závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečné práce. Našim cílem je, aby studium účastníci úspěšně dokončili a budeme pro to, stejně jako v minulosti, dělat maximum. Pro závěrečnou práci dostanete šablonu a budeme se pečlivě věnovat všem formalitám, aby vaše práce byla bezvadná.

Pomůžete mi? Co všechno se budu muset učit?

Věříme, že pro závěrečnou zkoušku je stěžejní na setkání chodit, poslouchat a zapojovat se do diskuzí. Toto úspěšní absolventi označují jako klíčové, společně s tím, že samotný obsah studia přímo aplikují již během něj.

Začněte ještě dnes

Studiem ŠMP v MADIO se vydáváte na cestu odborníka v prevenci rizikového chování. Je jen na vás, zdali se chcete v tomto tématu posunout. Specializační studium ŠMP, Zlín vám pomůže zvládnout odpovědnost, kterou tato funkce nese. Věříme, že v tom chcete být zodpovědní, zejména sami vůči sobě. Dnes je ten správný čas, kdy začít. Stačí nás jen kontaktovat na telefonním čísle 777 716 883.