Specializační studium ŠMP, Zlín (250 hodin – DVPP) 2020

Buďte „profíkem“ v prevenci. Praktický nácvik, konkrétní případy z praxe, odborné vedení a lidský přístup. Další Specializační studium ŠMP (školních metodiků prevence), které znovu otevíráme ve Zlíně a už teď se do něj můžete přihlásit, má právě tyto přívlastky.

20,000 

Rubriky: ,

Popis

Specializační studium ŠMP, Zlín

Buďte „profíkem“ v prevenci. Praktický nácvik, konkrétní případy z praxe, odborné vedení a lidský přístup. Další Specializační studium školních metodiků prevence, které svůj začátek má naplánovaný na duben 2020 ve Zlíně a už teď se do něj můžete přihlásit, má právě tyto přívlastky.

Kde získat pomoc, ilustrační obrázek - MADIO
Vždy pátek a sobota, cca 1 x za měsíc. Stáže a e-learning.
Kvítková 3687, Zlín 760 01, 2. patro
Striktně úzká skupina účastníků pro zajištění efektivity kurzu
Akreditace naplňuje požadavky vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9 c)
1. certifikovaná organizace ve všech formách prevence v ČR
Záštita akreditované organizace MŠMT ČR, MPSV
Pomáháme najít možnosti a řešení
Reference na naše služby od více než 40 000 klientů

Praktické a interaktivní studium

Kurz ŠMP se zaměřuje na získání teoretických znalostí, osvojení praktických dovedností a zkušeností potřebných pro výkon funkce školního metodika prevence (ŠMP). Pracujte jako kvalifikovaný školní metodik prevence rizikového chování. Specializační studium ŠMP, Zlín účastníci/ce své vzdělávání po 2 letech zakončí obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí (kolokviem). Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení o tom, že úspěšně absolvoval Specializační studium ŠMP.

Jednání se zaměstnancem; ilustrativní obrázek - MADIO

Jak studium ŠMP probíhá

 • Kurz se zaměřuje na osvojení praktických dovedností, získání teoretických znalostí a zkušeností potřebných pro výkon funkce ŠMP.
 • Vzhledem k našim aktivitám v oblasti specifické primární prevence, poradenství a vzdělávání dospělých nabízíme účastníkům/účastnicím propojení našich kurzů s praxí.
 • Časová dotace studia je celkově 262 hodin, studium bude probíhat od dubna 2020 do června 2022.
 • Jde o kombinovanou formu studia – prezenční forma, e-learning, stáž.
 • Obsah kurzu Specializační studium ŠMP, Zlín naplňuje požadavky vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9 c) – standardu DVPP – studium k výkonu specializovaných činností – prevence rizikových forem chování.

Specializační studium ŠMP začíná: duben 2020.

Stručně

Minimální požadavky pro studium ŠMP a další informace

Specializační studium je určeno pro pedagogické pracovníky (vysokoškolské vzdělání) vykonávající funkci školního metodika prevence (ŠMP) nebo ty, kteří se na výkon této funkce připravují.

 • Místo realizace studia: Zlín, tři pobytové víkendy (mimo Zlín)
 • Kapacita kurzu: max. 20 účastníků / účastnic
 • Rozsah: 250 vyučovacích hodin
 • Vzdělávací semináře: budou převážně probíhat ve dnech pátek/sobota, případně pátek/sobota/neděle
 • Akreditace: MŠMT ČR
 • Cena: 4000 Kč/semestr (platba převodem, za celé studium – čtyři semestry, možnost platbu rozdělit do splátek –  zálohové faktury)
Vždy pátek a sobota, cca 1 x za měsíc. Stáže a e-learning.
Kvítková 3687, Zlín 760 01, 2. patro
Striktně úzká skupina účastníků pro zajištění efektivity kurzu
Akreditace naplňuje požadavky vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9 c)

Nejbližší otevřený termín zahájení studia ŠMP: duben 2020.

20,000 Přidat do košíku