Specializační studium ŠMP, Zlín (250 hodin – DVPP) 2024

Konkrétní případy z praxe, praktické ukázky, odborné vedení a lidský přístup. Specializační studium ŠMP (školních metodiků prevence), které již tradičně otevíráme ve Zlíně a už teď se do něj můžete přihlásit, má právě tyto přívlastky. Buďte „profíkem“ v prevenci. Získejte osvědčení z akreditovaného studia ŠMP od MŠMT ČR a mnoho prakticky použitelných námětů.

23.800 

Kategorie: , Katalogové číslo: e5a47904-651d-03f5-f16f-63298e9968ff

Popis

Specializační studium ŠMP, Zlín je o inspiraci a sdílení

Na prevenci ve škole nemusíte být sami. Jako školní metodik prevence (ŠMP) jste součástí systému prevence ve škole a nikoli „solitérem“. Že tomu tak není? Může být. V MADIO během Specializačního studia ŠMP se mimo jiné budete věnovat tomu, jak připojit své kolegy i vedení školy ke spolupráci.  V oblasti prevence rizikového chování se možná orientujete již nyní. Během studia ŠMP si své znalosti prohloubíte a ucelíte. Pokud se v této oblasti neorientujete a jste v prevenci nováčkem, získáte pevné základy, aby tomu tak již nebylo. Specializační studium ŠMP ve Zlíně je jedinečné svým praktickým zaměřením.

Není to jen studium

Díky tomuto studiu budete umět lépe zvládat situace, kdy jsou žáci a třídy v ohrožení a následně s nimi odborně pracovat. Získáte síť kontaktů na další odborníky, pomůžeme vám lépe spolupracovat se školským poradenským pracovištěm, vedením školy a dalšími institucemi v oblasti prevence rizikového chování. Stejně tak budete moci sdílet s ostatními účastníky aktuálně řešené problémy a s odborným vedením hledat jejich řešení. Specializační studium školních metodiků prevence má naplánovaný začátek již na 16. 4. 2024 ve Zlíně a už teď se do něj můžete přihlásit.

Na vše vážně nemusíte být sami.

Praktické a interaktivní studium ŠMP

Specializační studium ŠMP v MADIO probíhá již od roku 2010, kdy jsme jej pilotovali společně s našim partnerem Klinikou adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze v celorepublikovém projektu. Po celou dobu studia máte možnost čerpat z naší praxe – MADIO je první certifikovanou organizací ve všech formách prevence v ČR. To mimo jiné znamená, že témata, o kterých bude při studiu řeč reálně ve školách řešíme. Můžete očekávat příklady z reálné praxe ne pouze suchou teorii. O čem mluvíme i prakticky děláme.

Studium ŠMP má platnou akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Splňuje všechny Standardy studia k výkonu specializovaných činností dle § 9 odst. 1 písm. c) Vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. To klíčové není o osvědčení, které vám na konci akreditovaného studia vystavíme, ale praktická použitelnost získaných dovedností. Takto to popisují účastníci studia ŠMP.

Převážně ve všední dny mimo počátečního víkendového pobytu. Stáže.
Kvítková 3687, Zlín 760 01, 1. patro
Max. 20 účastníků
Akreditace naplňuje požadavky vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9 c)
1. certifikovaná organizace ve všech formách prevence v ČR
Záštita akreditované organizace MŠMT ČR, MPSV
Pomáháme najít možnosti a řešení
Reference na naše služby od více než 40 000 klientů

Odborníci z praxe, kteří vás budou Specializačním studiem ŠMP provázet vám během dvou let pomohou obhájit závěrečnou práci a získat osvědčení o úspěšném absolvování. Budete mít vhled do tématu prevence rizikového chování (šikana, návykové látky, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování a další). Díky interaktivním setkáním a možnosti sdílení dobré praxe lépe ukotvíte funkci ŠMP ve své škole. Studium ŠMP je praktickým průvodcem v oblasti povinné dokumentace ŠMP, vyhlášek a metodických pokynů. Zejména vám však toto studium pomůže s jejich praktickou implementací ve své škole. Přihlaste se do Specializačního studia ŠMP ještě teď.

Co mě během studia ŠMP čeká

Účastníci popisují, že již po úvodním zážitkově vzdělávacím pobytu, kterým studium ŠMP začíná, se na každodenní běh školy dívají jinak. Během studia ŠMP získáte možnost rozvíjet tři „pilíře“ na nichž studium v MADIO stavíme: informace, dovednosti a osobnost metodika prevence. Všechny tři stojí na pomyslné základní desce „zážitku“. Prvky sebezkušenosti studiu ŠMP ve Zlíně dodávají ucelený koncept a praktickou využitelnost.

Kdy Specializační studium ŠMP probíhá

Specializační studium ŠMP začíná: 16. 4. 2024. Studijní materiály, které budete moci využívat po celou dobu studia vám ukládáme do Studentského informačního systému MADIO (SIS). V tomto systému se také budete moci zapojit do diskuze s ostatními kolegy. Stejně tak zde podáváte případné omluvenky, dotazy ke studiu a odevzdáváte závěrečnou práci.

Obhajoba závěrečné práce a akreditace

Na závěr studia ŠMP vás čeká obhajoba závěrečné práce a ústní zkouška. Tento způsob závěru studia odpovídá podmínkám akreditace MŠMT ČR. Obsah práce budete moci předem konzultovat, aby vše dopadlo, jak má, tedy úspěšným absolvováním a předáním osvědčení.

Co vás v tomto specializačním studiu ŠMP čeká a co říkají jeho účastníci? Podívejte se na video o studiu ŠMP v MADIO.

 

Na co se často ptáte (FAQ)

Je studium ŠMP prakticky zaměřené?

Mezi často kladené dotazy ze strany zájemců o studium ŠMP je, zdali je „to zaměřené prakticky“. Jelikož v MADIO pracujeme přímo ve školách, a to jak s učiteli, vedením školy a zejména s dětmi, můžeme předávat velké množství praktických zkušeností. Tedy ano, studium ŠMP v MADIO je zaměřené prakticky.

Zvládnu to?

Obdobně často zaznívají dotazy stran závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečné práce. Našim cílem je, aby studium účastníci úspěšně dokončili a budeme pro to, stejně jako v minulosti, dělat maximum. Pro závěrečnou práci dostanete šablonu a budeme se pečlivě věnovat všem formalitám, aby vaše práce byla bezvadná.

Pomůžete mi? Co všechno se budu muset učit?

Věříme, že pro závěrečnou zkoušku je stěžejní na setkání chodit, poslouchat a zapojovat se do diskuzí. Toto úspěšní absolventi označují jako klíčové, společně s tím, že samotný obsah studia přímo aplikují již během něj.

Začněte ještě dnes

Studiem ŠMP v MADIO se vydáváte na cestu odborníka v prevenci rizikového chování. Je jen na vás, zdali se chcete v tomto tématu posunout. Specializační studium ŠMP, Zlín vám pomůže zvládnout odpovědnost, kterou tato funkce nese. Věříme, že v tom chcete být zodpovědní, zejména sami vůči sobě. Dnes je ten správný čas, kdy začít. Začínáme 16. 4. 2024.