Poradenství a terapie - Zlín

Madio - ilustrativni fotografie k terapiim a poradenství, Foto: Madio, 2014

MADIO poskytuje individuální i rodinné poradenství a terapie. Jistě znáte situace, ve které potřebujete najít nové možnosti a řešení. Právě v takové chvíli jsme připraveni Vám ony možnosti a řešení pomoci najít. 

Konzultace trvají obvykle hodinu a budeme se na nich zaměřovat na to, co si přejete ve svém životě změnit, vyřešit. Neočekávejte analyzování příčiny problému - nevěnujeme se tomu, kdo za co může, ale společně s vámi hledáme řešení, která budou vyhovovat všem zúčastněným. Očekávejte nestranný přístup, díky němuž můžeme společně hledat, tvořit, řešit a najít řešení.

Terapie (konzultace) mohou být:

Individuální konzultace – jedná se o konzultace s jednotlivci, kteří chtějí ve svém životě něco zlepšit, vyřešit, posunout, změnit. Může se jednat jak o děti, tak i dospívající či dospělé,

Rodinné konzultace – práce s celou rodinou např.při špatné komunikaci v rodině, neshodám, výchovných problémech dítěte, problémech dítěte ve škole, apod.,

Konzultace s reflektujícími týmy – jedná se o konzultace individuální či rodinné, při kterých je přítomno více odborníků, kteří jen poslouchají.  Do procesu zasahují jen v určité chvíli na cca 5 – 10 min. proto, aby poskytli své myšlenky a podněty a v té chvíli má prostor klient, aby získal další možné pohledy, podněty a inspiraci.  Poté se pokračuje v konzultaci a případně myšlenky se dále rozvíjejí. Klient má tedy příležitost a možnost využít práci hned několika odborníků.

Další informace k terapiím, objednávka

Konzultaci (chcete-li terapii)  si objednejte již nyní, stačí vyplit jednoduchý formulář. Cena za hodinovou konzultaci je 700 Kč.

Nebo mi zavolejte přímo

+420 790 347 646
Gabriela Šustková

Společně se na to podíváme a určitě něco vykouzlíme :)