Trénink pro školní psychology

Chcete mít k dispozici jasně daný návod, jak správně vést práci školního psychologa? Univerzální návod neexistuje. Každá škola je jiná, každý třídní kolektiv má své specifika a každý žák potřebuje individuální přístup. Proto je důležité, aby školní psycholog měl dostatek kompetencí k efektivnímu řešení situací, s nimiž se při své praxi potkává. Tento trénink je možností, jak získáte další znalosti a dovednosti, jak se lépe orientovat ve své práci a jak se stát odbornou oporou pro žáky ve vaší škole i své kolegy a také pro sebe. Vytvářejte prostředí, ve kterém budete schopni efektivně pomáhat žákům i pedagogům lehce a s radostí.

 Začínáme už 7. 10. 2024.

20.800 

Kategorie: , Katalogové číslo: 998b8f9b-cfd1-652c-e474-642c1c343bd9

Popis

Přistupujte k roli školního psychologa komplexně

Třídní učitelé i ostatní kolegové, mnohdy i žáci se na vás obrací s prosbou o rady. Žádají pomoc při řešení různých (zejména) problémových situací, očekávají, že celou situaci vyřešíte prací s jednotlivcem a v tom lepším případě i s kolektivem. I přesto, že se ve svém oboru již nějakou tu dobu pohybujete, je dost možné, že si stále připadáte jako hozeni do studené vody.  Získejte pro sebe návod na to, jak svou pozici uchopit. Buďte tou pravou oporou svým kolegům a tvůrcem své pozice ve škole. Jste to právě vy, kdo do školy může vnést v oblasti prevence systém a rozvíjet ty nejúčinnější postupy.

Důvěrné prostředí MADIO

MADIO je první certifikovanou organizací ve všech formách prevence v ČR. To mimo jiné znamená, že témata, o kterých bude při studiu řeč reálně ve školách řešíme. Můžete očekávat příklady z reálné praxe ne pouze suchou teorii. O čem mluvíme i prakticky děláme. MADIO je akreditováno MŠMT ČR i MPSV a za sebou má více než 10 let především praktických zkušeností práce s lidmi. Službami MADIO prošlo více než 40 000 účastníků. Vaše důvěra a pocit bezpečí je pro nás prioritou.

Kazuistický seminář pro školní psychology fotografie - MADIO
MADIO-voňavá káva

„V rámci programu pro vás připravíme pitný režim, voňavou překapávanou kávu, čaj a chutné sušenky k zakousnutí.“

O Tréninku pro školní psychology obecně

Otevřít ve třídě téma chce kuráž, a ještě více odvahy vyžaduje samotnou situaci úspěšně vyřešit. Díky praktickému Tréninku pro školní psychology na to nemusíte být sami. Ukotvíte se ve své roli a stanete se tak ještě sebejistějším školním psychologem. Pomohou vám k tomu setkání v rámci tohoto tréninku a také informace a materiály v MADIO informačním systému (SIS). Už po prvním/druhém setkání budete jistější a klidnější při práci s vlastními případy. Přihlaste se nyní!

 • Kapacita tréninkové skupiny: max. 20 účastníků / účastnic
 • Rozsah: 80 vyučovacích hodin.
 • Termín: říjen 2024 –  květen 2025
 • Místo konání: Kvítková 3687, Zlín, tréninkové centrum MADIO z.s.
 • Vzdělávací semináře: celkem 5x setkání se uskuteční vždy 2 po sobě následující dny.

Nejbližší otevřený termín kurzu: 7. 10. 2024.

Co si z Tréninku pro školní psychology odnesete?

Trénink pro školní psychology je určen psychologům vykonávajícím tuto roli nebo se na ni připravujícím. Jeho cílem je připravit vás na výkon své funkce v rámci práce s třídními kolektivy, a to jak preventivní, intervenční i pointervenční. Vzdělávací program je zaměřen na aplikaci pedagogicko – psychologických, sociologických, právních a adiktologických poznatků do skupinové práce s dětmi a mládeží, včetně rizikové.

 • Naučíte se vést efektivní programy, které reálně řeší problémy ve třídách
 • Rozvíjet pozitivní zdravé klima třídy a předcházet tomu nezdravému
 • Dozvíte se, co ve třídě sledovat a jak tím předcházet šikaně
 • Odnese si praktické aktivity použitelné při práci se třídou
 • Zjistíte, jak pracovat preventivně, intervenčně a pointervenčně
 • Suché teoretické poznatky převedete do praxe
 • Stanete se tvůrci své pozice ve škole
 • Zjistíte, jak být oporou nejenom sobě, ale i vašim kolegům učitelům, metodikovi prevence a dalším
 • Vše si prakticky vyzkoušíte na sobě
Trénink školních psychologů, ilustrativní obrázek, MADIO

„V rámci programu bude zajištěný pitný režim, voňavá překapávaná káva, čaj a chutné sušenky k zakousnutí.“

Co si z Tréninku pro školní psychology odnesete?

Trénink pro školní psychology je určen psychologům vykonávajícím tuto roli nebo se na ni připravujícím. Jeho cílem je připravit vás na výkon své funkce v rámci práce s třídními kolektivy, a to jak preventivní, intervenční i pointervenční. Vzdělávací program je zaměřen na aplikaci pedagogicko – psychologických, sociologických, právních a adiktologických poznatků do skupinové práce s dětmi a mládeží, včetně rizikové.

 • Naučíte se vést efektivní programy, které reálně řeší problémy ve třídách
 • Rozvíjet pozitivní zdravé klima třídy a předcházet tomu nezdravému
 • Dozvíte se, co ve třídě sledovat a jak tím předcházet šikaně
 • Odnese si praktické aktivity použitelné při práci se třídou
 • Zjistíte, jak pracovat preventivně, intervenčně a pointervenčně
 • Suché teoretické poznatky převedete do praxe
 • Stanete se tvůrci své pozice ve škole
 • Zjistíte, jak být oporou nejenom sobě, ale i vašim kolegům učitelům, metodikovi prevence a dalším
 • Vše si prakticky vyzkoušíte na sobě
Trénink školních psychologů, ilustrativní obrázek, MADIO

Oborníkem v pravém slova smyslu

Možná to ještě nevíte, ale i vám se může dařit vytvářet s dětmi propojený celek, když získáte potřebné dovednosti. Nemusíte mít obavy, že by na tréninku bylo hodně teorie, právě naopak. Je sestaven tak, aby byl co nejvíce praktický. Pomocí kazuistik neboli případů dobré praxe zjistíte, jak konflikty doopravdy řešit. Naučíte se zkorigovat si nejasné požadavky vedení a naleznete ve své práci systém. Již se nebudete muset znepokojovat, pokud za vámi přijde učitel s prosbou o radu. Stane se z vás totiž odborník v pravém slova smyslu. Pokud řešíte ve škole složitější případ a rádi byste ho prodiskutovali s ostatními kolegy a odborníky z MADIO, zveme vás na Kazuistický seminář v práci školního psychologa.

Pokud byste rádi nejdříve zjistili, jak v MADIO pracujeme, zveme vás na dvoudenní setkání Jak řešit konflikty ve škole nasloucháním. Dozvíte se, jak reagovat a jaké metody, nástroje nebo přístupy k řešení konfliktních situací použít a jak je nejlépe přenést do vaší praxe.

Nyní je čas vykročit

Věříme, že z Tréninku pro školní psychology budete odcházet jako sebejistější člověk, který je odhodlaný podporovat silné stránky jednotlivých tříd. Stačí vykročit tím správným směrem a stát se průvodcem třídních kolektivů i vašich kolegů. Jedině s přesně daným cílem je totiž možné dostat se do vysněné destinace. Nyní je ten správný čas udělat rozhodnutí a přidat se do Tréninku školních psychologů, který začíná 7. 10. 2024.

20.800 Přidat do košíku

Oborníkem v pravém slova smyslu

Možná to ještě nevíte, ale i vám se může dařit vytvářet s dětmi propojený celek, když získáte potřebné dovednosti. Nemusíte mít obavy, že by na tréninku bylo hodně teorie, právě naopak. Je sestaven tak, aby byl co nejvíce praktický. Pomocí kazuistik neboli případů dobré praxe zjistíte, jak konflikty doopravdy řešit. Naučíte se zkorigovat si nejasné požadavky vedení a naleznete ve své práci systém. Již se nebudete muset znepokojovat, pokud za vámi přijde učitel s prosbou o radu. Stane se z vás totiž odborník v pravém slova smyslu.

Pokud řešíte ve škole složitější případ a rádi byste ho prodiskutovali s ostatními kolegy a odborníky z MADIO, zveme vás na Kazuistický seminář v práci školního psychologa.

Pokud byste rádi nejdříve zjistili, jak v MADIO pracujeme, zveme vás na dvoudenní setkání Jak řešit konflikty ve škole nasloucháním. Dozvíte se, jak reagovat a jaké metody, nástroje nebo přístupy k řešení konfliktních situací použít a jak je nejlépe přenést do vaší praxe.

Nyní je čas vykročit

Věříme, že z Tréninku pro školní psychology budete odcházet jako sebejistější člověk, který je odhodlaný podporovat silné stránky jednotlivých tříd. Stačí vykročit tím správným směrem a stát se průvodcem třídních kolektivů i vašich kolegů. Jedině s přesně daným cílem je totiž možné dostat se do vysněné destinace. Nyní je ten správný čas udělat rozhodnutí a přidat se do Tréninku školních psychologů, který začíná 7. 10. 2024.