Certifikované programy primární prevence

Madio je první certifikovanou organizací ve všech formách prevence v České republice. Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti

Vztahy, prevence a řešení šikany

 

Řešení šikany

V případě podezření na šikanu ve třídě, nebo v již potvrzeném případě šikany, je právě program Řešení šikany cestou, jak mít znovu zdravý kolektiv. Ukážeme vám, jak najít možnosti a řešení. Nemusí se ovšem jednat přímo o šikanu. Pomůžeme vám k tomu, aby se žáci ve třídě uměli lépe domlouvat, nehádali se, spolupracovali a fungovali jako jeden tým. 

Čti více

Drogy, gambling a další rizikové chování

 

Tematické programy primární prevence rizikového chování

Věková hranice experimentování s alkoholem, marihuanou a dalšími drogami se posunula k hranici 10 let věku dítěte (ESPAD 2014). Nejen drogy, ale i další rizikového chování je aktuální téma u dětí, studenty nevyjímaje. Certifikované programy primární prevence rizikového chování splňující aktuální trendy v prevenci. MADIO jako první certifikovaná organizace v ČR, ve všech formách prevence, vám takové služby nabízí.

Čti více

Rozvoj kolektivů

Rozvoj kolektivů je program zaměřený na zdravé vztahy v třídním kolektivu. Díky tomuto certifikovanému programu můžete najít možnosti k vzájemné podpoře a rozvoji vztahů ve třídě. Pro představu lze říci, že se jedná o koučování školních tříd. Z hlediska typu prevence se jedná o všeobecnou specifickou primární prevenci.

Čti více

Workshopy pro střední a základní školy

Hledáte pro své studenty jednorázový program na zajímavé téma? Máte požadavek na téma, které žádná z organizací nenabízí? Kromě workshopů pro střední školy ve výjmečných případech nabízíme i workshopy pro školy základní a to včetně témat "na míru" (nebo témat obdobných, jako při preventivních programech). Současně s workshopy nabízíme navazující konzultace s pedagogy.

Čti více

Adaptační pobyty

Tvoří se vám nová školní třída? Máte zájem, aby se z nich stal dobře fungující kolektiv? Nabízíme vám první krůček....

Čti více

Certifikované tematické programy primární prevence rizikového chování pro první stupeň základní školy

Kvalitní primární prevence rizikového chování pro váš třídní kolektiv. Certifikované programy primární prevence rizikového chování splňující aktuální trendy v prevenci. Madio jako první certifikovaná organizace ve Zlínském kraji, ve všech formách prevence, vám takové služby nabízí.

Čti více ...