Certifikované programy primární prevence

MADIO z.s. je první certifikovanou organizací ve všech formách prevence v České republice. Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti

Tipy do třídnických hodin

Nechci, nebudu, nevím proč a možná ti odvážnější řeknou „nevím jak smysluplně“. Nejen tyto reakce slýchá metodik prevence, když se snaží protlačit třídnické hodiny ve své škole. Ono poslední zmiňované tvrzení bývá někdy nejblíže k pravdě. Tipy do třídnických hodin mohou být jednoduchým řešením.

Rozvoj kolektivů

Rozvoj kolektivů je program zaměřený na zdravé vztahy v třídním kolektivu. Díky tomuto certifikovanému programu můžete najít možnosti k vzájemné podpoře a rozvoji vztahů ve třídě. Pro představu lze říci, že se jedná o koučování školních tříd. Z hlediska typu prevence se jedná o všeobecnou specifickou primární prevenci. Program Rozvoj kolektivů je certifikován MŠMT.

Řešení šikany

V případě podezření na šikanu ve třídě, nebo v již potvrzeném případě šikany, je právě program Řešení šikany cestou, jak mít znovu zdravý kolektiv. Ukážeme vám, jak najít možnosti a řešení. Nemusí se ovšem jednat přímo o šikanu. Pomůžeme vám k tomu, aby se žáci ve třídě uměli lépe domlouvat, nehádali se, spolupracovali a fungovali jako jeden tým.

Tematické programy prevence

Věková hranice experimentování s alkoholem, marihuanou a dalšími drogami se posunula k hranici 10 let věku dítěte (ESPAD 2014). Nejen drogy, ale i další rizikového chování je aktuální téma u dětí, studenty nevyjímaje.