Tipy do třídnických hodin

Častá myšlenka: „Zase třídnická hodina, co tam mám pořád dělat?“ Otázka mnohých učitelů. Jak smysluplně využít třídnickou hodinu? V Tipech do třídnických hodin získáte na celý školní rok mnoho námětů a podnětů ověřených praxí. Tento efektivní online nástroj vám umožní lépe číst vztahy ve třídě a současně potvrzovat svou přirozenou autoritu. Tipy do třídnických hodin – aby třídnická hodina nebyla ztrátou času.

Tipy do třídnických hodin jako metodickou pomůcku mohou využívat v průběhu školního roku všichni pedagogové školy. Objednejte si již nyní a začněte je využívat od srpna 2023 po celý školní rok 2023/2024. Uvedená cena za licenci je včetně DPH.

3.860 6.860 

Rubriky: , , SKU: N/A

Popis

Nejde mít vše pod kontrolou

Jako třídní nesete odpovědnost za bezpečí ve třídě. Není však reálné mít ve třídě vše pod úplnou kontrolou. V třídním kolektivu se děje obrovské množství interakcí, vznikají, ale i zanikají vazby a vztahy mezi žáky. Stejně tak se vyvíjí vztah k vám, jako k třídnímu učiteli. Co se tam děje, když ve třídě zrovna nejste, nebo když tam učí kolegyně/a? Jakou to má souvislost s třídnickými hodinami?

Co mohu ovlivnit

Co máte ve své zóně vlivu a můžete tedy ovlivnit je klima, které ve své třídě budete spoluutvářet. Máte možnost nastavit takovou atmosféru, ve které si žáci jsou ochotni sdílet své radosti a starosti. Žáci tak získají dovednost mnoho věcí vyřešit samostatně. O výsledku se dozvíte někdy až na pravidelné třídnické hodině, případně právě tam si takové řešení přinesou sami, jako téma, v jehož řešení by potřebovali podpořit. O tom, co se ve třídě děje budete prostě vědět. V takové třídě je pak pro všechny, včetně vás, bezpečněji.

Ve třídě, kde kontinuálně utváříte zdravé klima se vám bude také lépe učit (a nejen vám). Tento efekt si pak krom vás mohou pochvalovat i vaši kolegové, kteří ve třídě působí. Nenechejte třídu „pracovat“ s vámi, pracujte se svou třídou vy. Vyplatí se vám to.

Tipy do třídnických hodin pro všechny třídní učitele.

V jedné celoroční licenci na Tipy do třídnických hodin získáte online přístup pro všechny učitele ve škole. Každý učitel se bude přihlašovat pomocí svého emailu a získá tak svůj osobitý přístup. Získáte tak velmi výhodný (cena/výkon) rozvojově-vzdělávací internetový nástroj pro třídní učitele a metodiky prevence.

V online prostředí vám každých 14 dní zpřístupníme vhodné aktivity do třídnické hodiny, jejich možné přínosy, podněty k reflexi, upozornění na rizika aktivit. Tyto materiály reflektují věk žáků. Odkryté aktivity vám nezmizí, přidávají se vám již k předchozím aktivitám, budete je mít k dispozici po celou dobu trvání licence, můžete se k nim tak kdykoliv vrátit. Mnohé aktivity můžete navíc realizovat v části jakékoliv hodiny i mimo tu třídnickou.

Jako první se vám v srpnu odkryje třídnická hodina pro vás, jako třídního učitele a druhá jako tip, s čím začít na začátku školního roku.

Věříme, že díky využívání Tipů do třídnických hodin se vám podaří utvářet a udržovat ve své třídě zdravé klima. Tipy do třídnických hodin to však samy nezvládnou. Je to zejména na vás. Pusťte se do toho právě teď.

Vybrat variantu a objednat >>

V krátkém videu vám odpovíme na nejčastější otázky a tím představíme Tipy do třídnických hodin.

Utvářejte ve třídě zdravé klima. Tipy vám pomohou.

Stručně: Jedna licence na školu a přístupy pro všechny učitele v ní. Každých 14 dní po dobu tohoto školního roku vám pak bude zpřístupněn materiál obsahující tipy do třídnické hodiny.

Před každou třídnickou hodinou budete mít k dispozici obsah, který v ní můžete využít. Hotová příprava vám ušetří krom času také některé momenty překvapení. U jednotlivých aktivit najdete upozornění na některá rizika, která s nimi jsou spojena. Nejde jen o „zásobník her“, ale o ucelený nástroj, který vás povede třídnickými hodinami i metodicky a koncepčně. Proto tohoto pomocníka využívají krom třídních učitelů aktivně i školní psychologové a metodici prevence.

Součástí Tipů do třídnických hodin navíc získáte vzor zápisu z třídnické hodiny, který vám (případně metodikovi prevence) může sloužit k lepšímu plánovaní třídnické hodiny a zejména pak k mapování posunu plánovaných změn. Každá další třídnická hodina tak může mít smysluplnou návaznost.

V Tipech do třídnických hodin máte svou klíčovou roli. Proto si zde můžete stanovovat cíle nejen pro žáky, ale také pro sebe a vaši roli leadera třídy. Vaše osobní nastavení a pohoda jsou pro klima třídy velmi důležité.

Odborné konzultace, jako bonus ZDARMA

Když budete s vaší třídou vést třídnické hodiny a obecně s ní pracovat na zdravých vztazích, je možné (a neberte to jako nějaké selhání), že se dostanete do slepé uličky. Mohou nastat situace ve kterých by se vám hodilo mít někoho, kdo by vás nasměřoval, nebo vám pomohl zvolit tu nejvhodnější cestu. Kromě možností ve své škole – školní metodik prevence, školní psycholog či kolega ve kterého máte důvěru, máte možnost vytěžit z Tipů do třídnických hodin tento bonus navíc.

V rámci jedné licence získáte pro školu dvě hodiny odborné konzultace ZDARMA. Rádi vám budeme stát v zádech při náročných rozhodnutích, ale i při chvílích úspěchu. Víme, že se obojímu nevyhnete, proto se neváhejte ozvat a využít této bonusové možnosti.

Na co se často ptáte (FAQ)

Mnoho her je v knihách, proč mám chtít Tipy do třídnických hodin?

Bezesporu. Jsme přesvědčeni, že i bez knih a tipů mnoho her znáte sami. Rozdíl však hledejte v návaznosti a ucelenosti Tipů do třídnických hodin. Nejde o „seznam her pro děti“. Tipy vám slouží jako metodický průvodce třídního učitele během celého školního roku v oblasti utváření zdravého klima třídy a prevenci rizikového chování (PPRCH)– zejména pak šikany. Tipy do třídnických hodin jsou skládány první certifikovanou organizací v ČR ve všech formách PPRCH (MADIO) a jsou všechny vyzkoušené v českých školách.

Je možné vnímat Tipy do třídnických hodin jako „pomůcku“?

To záleží zcela na vás. :) Nejčastěji však tento dotaz přichází od „správce rozpočtu“ a je adresovaný na zdroje financování. Ze zkušenosti víme, že školy Tipy do třídnických hodin běžně hradí ze zdrojů vyhrazených na pomůcky, případně (jsou-li aktuálně vypsány) ze šablon.

Je to použitelné v praxi?

Tipy do třídnických hodin využívají již řadu let třídní učitelé, školní metodici prevence, školní psychologové. Jedná se již o (jak někteří vracející se uživatelé říkají) „tradiční službu“ a jsme rádi, že vám můžeme právě takové – v praxi použitelné – služby poskytovat. Tipy do třídnických hodin vychází z požadavků třídních učitelů, se kterými jsme pravidelně v kontaktu.

Bezpečí a skvělé vztahy

Kdo je vaší třídě aktuálně leaderem? Kdo mává kouzelnou hůlkou a utváří tak výsledný obraz vztahů v ní? Buďte leaderem, který tomuto obrazu dává pevný podklad, hranice a rám. Buďte odpovědným garantem bezpečí ve vaší třídě. Právě máte možnost tímto krokem pomoci i svým kolegům. Začněte včas.

Vybrat variantu a objednat >>