Blog: Info z prevence

Monitoring the Future 2012

Výsledky americké národní studie užívání návykových látek mezi mládeží Monitoring the Future 2012 potvrdily dlouhodobý trend klesající konzumace alkoholu a kouření cigaret mezi americkou mládeží, ale zároveň upozornily na pokračující nárůst rozsahu zkušeností s konopnými látkami a současný pokles subjektivně vnímaných rizik spojených s užíváním konopí. Rozsah užívání ostatních nelegálních drog mezi americkou mládeží dlouhodobě mírně klesá.

Studie Monitoring the Future je národní studie zaměřená na rozsah užívání návykových látek mezi studenty středních škol v USA. Studie, která je realizována každý rok již od roku 1975, byla původně zaměřena na studenty posledních ročníků středních škol (tj. studenty ve věku 17-18 let), od roku 1991 jsou do studie zahrnuti i studenti ve věku 13-14 let a 15-16 let. V roce 2012 bylo celkem do studie zapojeno 45 449 studentů z 395 státních i soukromých amerických škol. Studii koordinuje výzkumný tým z Univerzity v Michiganu, financována je z grantu Národního institutu pro zneužívání drog (NIDA).

V posledních 12 měsících užilo konopné látky 36,4 % studentů posledních ročníků středních škol v USA (tj. studentů ve věku 17-18 let), 6,5 % uvedlo denní užívání marihuany. 17 % studentů uvedlo užití jiné nelegální drogy mimo konopných látek v posledních 12 měsících, celkem 11 % uvedlo užití syntetických kanabinoidů. Bližší informace a výsledky studie jsou k dispozici na internetových stránkách projektu Monitoring the future .
Výsledky americké studie Monitoring the Future ve věkové skupině 15-16letých studentů jsou plně srovnatelné s výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) realizované každé 4 roky ve více než 35 evropských zemích.

 

Hlavní zdroj zprávy, další zdroje: NIH - National Institute on Drug Abuse - Monitoring the Future 2012 Survey Results, Drogy-info.cz
Původní názvy: Monitoring the Future 2012 Survey Results a Regular marijuana use by teens continues to be a concern

Jdi zpět

Přidat komentář

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Info