Blog: Info z prevence

Monitoring the Future 2012

Výsledky americké národní studie užívání návykových látek mezi mládeží Monitoring the Future 2012 potvrdily dlouhodobý trend klesající konzumace alkoholu a kouření cigaret mezi americkou mládeží, ale zároveň upozornily na pokračující nárůst rozsahu zkušeností s konopnými látkami a současný pokles subjektivně vnímaných rizik spojených s užíváním konopí. Rozsah užívání ostatních nelegálních drog mezi americkou mládeží dlouhodobě mírně klesá.

Studie Monitoring the Future je národní studie zaměřená na rozsah užívání návykových látek mezi studenty středních škol v USA. Studie, která je realizována každý rok již od roku 1975, byla původně zaměřena na studenty posledních ročníků středních škol (tj. studenty ve věku 17-18 let), od roku 1991 jsou do studie zahrnuti i studenti ve věku 13-14 let a 15-16 let. V roce 2012 bylo celkem do studie zapojeno 45 449 studentů z 395 státních i soukromých amerických škol. Studii koordinuje výzkumný tým z Univerzity v Michiganu, financována je z grantu Národního institutu pro zneužívání drog (NIDA).

V posledních 12 měsících užilo konopné látky 36,4 % studentů posledních ročníků středních škol v USA (tj. studentů ve věku 17-18 let), 6,5 % uvedlo denní užívání marihuany. 17 % studentů uvedlo užití jiné nelegální drogy mimo konopných látek v posledních 12 měsících, celkem 11 % uvedlo užití syntetických kanabinoidů. Bližší informace a výsledky studie jsou k dispozici na internetových stránkách projektu Monitoring the future .
Výsledky americké studie Monitoring the Future ve věkové skupině 15-16letých studentů jsou plně srovnatelné s výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) realizované každé 4 roky ve více než 35 evropských zemích.

 

Hlavní zdroj zprávy, další zdroje: NIH - National Institute on Drug Abuse - Monitoring the Future 2012 Survey Results, Drogy-info.cz
Původní názvy: Monitoring the Future 2012 Survey Results a Regular marijuana use by teens continues to be a concern

Stavte se k nám na kávu

Zajímá vás možnost členství? Připravíme výbornou kávu, určitě vám bude chutnat. Chvíle bez starostí a v klidu se v každodenním pracovním shonu bude jistě hodit. Pobavíme se například o možnostech, jak o takové chvíle nepřicházet a zároveň neztrácet vliv na výsledky ve firmě. Těšíme se na vás ve Zlíně v tréninkovém centru pro leadery MADIO.

Nechejte na sebe kontakt a domluvíme se, kdy na vás budeme čekat.

Jak se díváme na svět

O MADIU
Vize MADIO
Tým
Kariéra

Kontakt

MADIO z.s.

Kvítková 3687
Zlín 760 01

Tel. +420 790 419 941, +420 577 775 522

E-mail: asistent@madio.cz