Blog: Info z prevence

Kuchařka pro metodiky prevence

Také po prázdninách sedíte nad novým minimálním preventivním programem a přemýšlíte, co světoborného do něj dát? Jakou akcí byste se ještě mohli pochlubit, s čím bude spokojený ředitel, jestli by to prošlo u České školní inspekce?

MADIO - Chemická laboratoř; Foto: ilustrativní fotografie

Nebo dokonce začínáte a po kolegyni vám v šuplíku zbyl minimální preventivní program z minulého roku s doporučením, ať jej zkopírujete? Netrapte se. Žádná sebelepší megalomanská akce nebude mít takový dopad jako ty nejjednodušší drobné kroky, které dokážete udělat každý den. To všechno do programu zaznamenejte.

Musí o vás vědět

Především se zamyslete, jaká je vaše pozice ve škole. Jste metodici na papíru nebo o vás ředitel skutečně ví a vědí o vás i kolegové? Před zpracováním "minimálu" si stanovte, jak svou pozici posílíte. Vypište si termíny porad a požádejte pana ředitele o 5 minut, které využijete pro svůj vstup. Informujte kolegy o tom, co děláte, co plánujete, mluvte o tom, kterými oblastmi jste se zabývali v hodnocení preventivních aktivit. Připravte kolegy na to, že budete chtít stručné informace o tom, co se v jejich třídě děje. Dělejte si poznámky a přemýšlejte o tom, jak ve třídě můžete pomoci vy.

Založte deník metodika

Cože, deník? Nebojte se, žádné kožené desky, nic, co by zatížilo rozpočet. Stačí 7 přeložených papírů, které budou simulovat složky a budou mapovat jednotlivé oblasti, které jako metodik máte podchycovat. Vkládejte do nich všechno, co v dané oblasti děláte. Klidně i pár poznámek naškrabaných rukou.

 1. Kontrola nezbytností

 • jaké dokumenty potřebuju a jaké termíny jsou pro mě závazné (hodnocení preventivních aktivit, minimální preventivní program, školní preventivní strategie, program proti šikanování, krizový plán, přehled spolupracujících organizací, metodické pokyny).
 1. Spolupráce s kolegy

 • staňte se pravou rukou ředitele – když mu budete stát v zádech svou zodpovědností za vše kolem prevence, bude stát v zádech on vám,
 • jak kolegy informujete vy – termíny porad, co jim na nich říkáte,
 • jak kolegové informují vás – co říkají o třídě, jak se orientují v třídních vztazích, co řeší, jaké mají rodiče,… Co si pro ně připravit malý dotazník, ať máte informace ucelené, z jejich pohledu a psané přímo jejich slovy?! Toto je velmi levná diagnostika klimatu třídy,
 • jaké školení by se jim hodilo, aby pro ně práce na třídních vztazích byla jednodušší,
 • informujte správní zaměstnance, když je třeba (věřte, že školníci mnohdy vidí víc než vy),
 • třídnické hodinynejsou jen o kontrole absence, nechejte si podat zprávu o tom, na čem třídní učitel se třídou pracoval (třeba v rodinné výchově, v prvouce, … Nemusíte mít zrovna třídnickou hodinu v rozvrhu vyhrazenou.).

Připravená třídnická hodina pro vás

Vložte název své školy a váš email pro vstup k připravené hodině.

 

 1. Spolupráce s rodiči

 • nespoléhejte jen na žákovské knížky (Tam dávejte jen obecné, neškodné info, chování problémy řešte osobně. Asi si ještě pamatujete, jak umí žákovky prudit.),
 • motivační schůzky – nezvěte rodiče až tehdy, kdy se něco špatného děje, nechejte třídního učitele pozvat rodiče a dítě na schůzku za příjemných okolností. Ptejte se, jak doma mluví o škole, čím školním se zabývají, jak doma řeší, když se něco děje, co na dítě funguje, ptejte se také na příjemné věci, třeba čeho si na dítěti váží, stanovte si spolu s rodiči, jak to budete dělat, kdybyste museli řešit něco nepříjemného. Udělejte si u každé rodiny/dítěte poznámky,
 • záznamy o pohovoru – z každého pohovoru si veďte záznam (Připravujte si ho předem, zaznamenejte, kdo se ho zúčastnil, co je tématem schůzky, k čemu chcete dojít, rukou vpisujte, jak to probíhalo, na čem jste se domluvili. Mějte z toho živý dokument). Nechejte si záznam podepsat rodičem, dejte mu kopii. Je to vaše úmluva, jak s dítětem budete pracovat vy i oni,
 • dělejte si záznamy, i když s rodičem jen telefonujete (Věřte, že rodič si bude pamatovat hovor i 3 roky nazpět, ale vy už dávno nebudete vědět.).
 1. Kauzy

 • nazvěte si tuto složku, jak chcete, ale mějte v ní všechno, o čem vás kdokoliv (kolega, dítě, rodič) informuje z hlediska vztahů, problémového chování, dění kolem „nevýukového“ života dítěte). Vždy si tam zaznamenejte datum, čas, kdo vás informoval, nepoužívejte klišé, snažte se co nejvěrohodněji zaznamenat řečené, třeba i vulgarismy v přesném znění). Možná daná událost nemusí znamenat nic, možná je předzvěstí nebo známkou něčeho hlubšího, závažnějšího.
 1. Hospitace

 • možná se budete divit, ale i vy na ně máte právo. Jděte se podívat alespoň jednou do každé třídy, sledujte, jaká je ve třídě atmosféra, vybírejte si živější hodiny, sledujte třídu víc než kolegu.
 1. Spolupráce s dětmi

 • využijte dohled na chodbě k tomu, že se budete zajímat. Nedělejte jen dozorce, poptejte se dětí, navazujte s nimi vztahy, buďte vnímaví, dozvíte se tak daleko víc než v dotaznících,
 • váš pracovní mail by jim měl být k dispozici, fungujte s nimi i přes něj, může to být daleko lepší schránka důvěry než krabička na chodbě.
 1. Spolupráce s organizacemi

 • nezapomeňte, že v tom nemusíte být sami. Na programy si zvěte organizace takové, které pracují interaktivně, zážitkově, nedělejte za každou cenu jen přednášky, sledujte dění, nechejte si říkat od lektorů, co viděli oni, zaznamenávejte,
 • mějte nároky na profesionalitu - nechejte si z programů dát zprávu – na jakém tématu pracovali, kolik dětí, jaká byla spolupráce s učitelem, co se dělo při programu ve třídě, máte tak informace vy i oni,
 • obracejte se v případech, kdy je to nezbytné tam, kde máte (OSPOD, Policie ČR, odborné neziskové organizace – MADIO z.s. :), PPP, …). Chtějte také od nich zpětnou vazbu.

A toto je zároveň váš minimální preventivní program. Zahrnuje všechny oblasti, kterým byste se jako školní metodik prevence měli věnovat.

Mohlo by vás zajímat:

Zaujal Vás článek? Za sdílení děkujeme :)

Stavte se k nám na kávu

Zajímá vás možnost členství? Připravíme výbornou kávu, určitě vám bude chutnat. Chvíle bez starostí a v klidu se v každodenním pracovním shonu bude jistě hodit. Pobavíme se například o možnostech, jak o takové chvíle nepřicházet a zároveň neztrácet vliv na výsledky ve firmě. Těšíme se na vás ve Zlíně v tréninkovém centru pro leadery MADIO.

Nechejte na sebe kontakt a domluvíme se, kdy na vás budeme čekat.

Jak se díváme na svět

O MADIU
Vize MADIO
Tým
Kariéra

Kontakt

MADIO z.s.

Kvítková 3687
Zlín 760 01

Tel. +420 790 419 941, +420 577 775 522

E-mail: asistent@madio.cz