Blog: Info z prevence

Známkování nebo slovní hodnocení

Jedním z možných důvodů, proč jsou dnešní žáci řekněme značně laxní ve výuce, může být i současný nepříliš motivující klasifikační systém. Léty prověřené známkování je patrně nejjednodušší, ovšem výhody slovního hodnocení jsou také nesporné.

MADIO - Známkování nebo slovní hodnocení, ilustrativní fotografie

Hodnocení se snaží postihnout míru rozvoje schopností a dovedností hodnoceného žáka za dané období. Jedná se vlastně o výsledky dosažené ve vyučovací hodině nebo výsledky dosažené během delšího úseku vzdělávání.

Pro a proti slovního hodnocení

Asi největším problémem slovního hodnocení je časová náročnost, nedostatečná znalost žáků a také nutnost další spolupráce s pedagogy. Proto se také zřejmě ještě nestalo stálou součástí hodnocení. Pokud chce být pedagog opravdu svědomitý a plně vystihnout i celkovou osobnost žáka, je to úkol časově velmi náročný. Dalším problémem může být i vytvoření šablon a škatulek, a to pak slovní hodnocení také příliš žáka nevystihuje.

Na druhou stranu je slovní hodnocení konkrétnější a objektivnější. Nehodnotí se jen znalosti, ale i další schopnosti a dovednosti, protože k tomu, aby byl žák úspěšný, potřebuje také vlastnosti jako samostatnost, tvořivost, houževnatost, apod., což se v číselném známkování dá jen těžko vyjádřit. Slovní hodnocení je konkrétní a dítě i rodič se z něj dozvědí, kde žák vyniká a kde zase ne. Hodnotí se i pokrok a také by neměla chybět motivace, která podpoří dítě v zájmu do učení. Zvlášť kvůli podpoře dalšího vzdělávání dítěte a smysluplnosti slovního hodnocení se zdůrazňují aktivity, ve kterých se u dítěte zaznamenal nějaký vývoj. Motivace je jednou z nejdůležitějších součástí celého hodnocení. Je velmi důležité, aby byl žák povzbuzen k dalším činnostem, větší snaze a úsilí ve vzdělávání. Pedagog, který hodnotí, by měl vždy formulovat svůj výrok pozitivně a poukazovat na zdařilé výsledky, nikoliv pouze na nedostatky.

Připravená třídnická hodina pro vás

Mám zájem získávat novinky z MADIO z.s. a jako první novinku chci třídnickou hodinu.

 

Pro a proti známkování

Největší předností známkování je bezesporu jeho jednoduchost, přehlednost a srozumitelnost pro každého. Snadno se vytvářejí statistiky, protože čísla jsou lehce zpracovatelná. Určitě je na místě zmínit i větší vnější motivaci dětí (všechny chtějí jedničku a obávají se pětky) a také mnohaletou tradici. Na druhou stranu známkování pouze hodnotí, ale nevysvětluje. U nejednoznačných případů může být složitější stanovit známku než napsat slovní hodnocení. Navíc vede k porovnávání dětí, což není vždy žádoucí.

Určitě každý systém má své výhody i nevýhody. Způsob hodnocení je také pevně spjat se stylem výuky. Když učitel hodnotí děti slovně, je nucen zajímat se o to jaké jsou a poznat jejich osobnost. Pokud děti známkuje, tak ho k tomu vlastně nic nenutí. Významnou roli hraje také počet žáků ve třídě a schopnost učitele přistupovat k žákům individuálně a citlivě.

Náměty, jak se třídou pracovat v čase, kdy se neznámkuje snad ve všech třídách, tedy v třídnických hodinách jsme sumarizovali do služby Tipy do třídnických hodin kde každých 14 dní dostanete tipy co ve třídnické hodině dělat. Inspirace není nikdy dost a tento pomocník si chváli v mnoha školách. Můžete jej zavést i na Vaší škole.

A co u Vás? Známkuje se, nebo využíváte nějakou alternativu?

Možná vás bude ještě zajímat: Tipy do třídnických hodin

Zaujal Vás článek? Za sdílení děkujeme :)

Stavte se k nám na kávu

Zajímá vás možnost členství? Připravíme výbornou kávu, určitě vám bude chutnat. Chvíle bez starostí a v klidu se v každodenním pracovním shonu bude jistě hodit. Pobavíme se například o možnostech, jak o takové chvíle nepřicházet a zároveň neztrácet vliv na výsledky ve firmě. Těšíme se na vás ve Zlíně v tréninkovém centru pro leadery MADIO.

Nechejte na sebe kontakt a domluvíme se, kdy na vás budeme čekat.

Jak se díváme na svět

O MADIU
Vize MADIO
Tým
Kariéra

Kontakt

MADIO z.s.

Kvítková 3687
Zlín 760 01

Tel. +420 790 419 941, +420 577 775 522

E-mail: asistent@madio.cz