PRO MANAŽERY:

VZDĚLÁVÁNÍ PRO UČITELE:

"Nejvíce si cením neustálého hledání nových přístupů k práci, které nám lektoři předávali. Velmi lidský a profesionální přístup. Všechna témata se dají velmi dobře uplatnit v praxi."

– Mgr. Simona Václavíková, účastnice kurzu

"Teorie propojená s praktickými případy, prostor pro indiv. konzultace konkrétních situací a problémů, se kterými se frekventanti zrovna potýkali."

– Ing. Martina Gregorová, účastnice kurzu

"Program hodnotím velmi pozitivně, zvláště zpětnou vazbu – pohovor s lektorem."

– Mgr. Jarmila Foukalová, účastnice programu

ČTENÍ PRO MANAŽERY::

Čtení pro pedagogy:

Proč Vzdělávání, teambuilding a prevence od MADIO

Akreditace

MADIO z.s. je akreditovanou vzděláváací institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí. Akreditace je jedním z nedílných předpokladů odborné způsobilosti k realizaci vzdělávání a kurzů. Po ukončení kurzu získáte certifikát o absolvování akreditovaného vzdělávání.

Certifikace

MADIO z.s. je první certifikovanou organizací ve všech formách prevence v České republice. Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti.

Reference

Praktický nácvik, konkrétní případy z praxe, odborné vedení a lidský přístup. Přečtěte si oficiální hodnocení našich kurzů, programů, vzdělávacích seminářů a dalších. Děkujeme za reference na naše služby.

MADIO na FB