Budou tisíce dětí bez prevence?

I nedomyšlené rozhodnutí Krajské hodnotící komise Zlín, zapříčinilo absurdní situaci. Jediná organizace s celokrajskou působností, která prošla bez ztráty bodu certifikačním procesem, omezí v tomto roce všechny služby směřující k dětem. Samotný Zlínský kraj ve svých plánech řadí Madio z.s. mezi nejvýznamnější organizace působící v prevenci šikany, drog a dalších ve školách. Madio by podle návrhu komise mělo z jiných zdrojů, než MŠMT ČR, získat 70 % svého rozpočtu.

Madio - Děti preventivního programu, Foto: Madio
Madio - Děti preventivního programu, Foto: Madio

Jako jediná organizace, která prošla certifikačním procesem ve všech formách prevence (všeobecná, selektivní, indikovaná) ve Zlínském kraji, tak bude muset utlumit téměř všechny aktivity směřující k dětem ve školách. „Návrh je podle slov paní doktorky Peterkové z úřadu Zlínského kraje neměnný a na MŠMT situaci popisují stejně. Podle mého názoru si tímto rozhodnutím, jako spoluautorka Krajského plánu prevence, protiřečí. Je mi líto, že díky tomuto stanovisku bude tisíce dětí ročně vystaveno vyššímu riziku šikany a drog,“ uvádí ředitel Madio Petr Štěpáník. Podle Zlínského kraje nejvíce komplexní preventivní aktivity zde aktuálně realizuje Madio a současně plní plány Zlínského kraje, např. certifikace, kontinuální práce na školách, intervenční programy. Je otázkou, co vedlo hodnotící komisi k takovému návrhu.

I díky usnesení Krajské hodnotící komise Zlín, také přijde o práci šest odborníků ve svém oboru. Madio, z.s. na základě tohoto usnesení muselo ihned učinit příslušné kroky. Vzhledem k velmi nízké podpoře je tak nuceno postupně rozvazovat pracovní vztahy, ukončovat další vzdělávání a profesní růst svých pracovníků pod hlavičkou Madio.

„Bylo velmi nepříjemné kolegům oznamovat, že všechny cíle, které organizace Madio v prevenci měla, budeme muset opustit,“ doplňuje Štěpáník, a jedním dechem dodává: „O to nepříjemnější bylo tomuto kvalifikovanému týmu oznamovat, že i díky komisi jíž předsedala paní Peterková prakticky přichází o práci. Přestože pro mě osobně je Madio něco jako dítě, a stejně jako dříve avizoval Zlínský kraj, myšlence kvalitní prevence věřím, jsem bohužel pro své kolegy neměl logické zdůvodnění. Touto cestou jim děkuji za mnohaletou práci a nadšení, se kterým s dětmi pracovali“. Madio aktuálně zachová nabídku vzdělávání pedagogických pracovníků.

V návaznosti na žádost Krajského úřadu Zlínského kraje, najdete dole ke stažení doplňující informaci s omluvou, navazující na tiskovou zprávu ze dne 16. 1. 2014.

Jdi zpět