Blog: Info z prevence

Učitel jako přirozená autorita

Když se zeptáme žáků, jaký by měl být učitel, většinou odpoví hodný. Ale co to znamená? Znamená to hodný, protože si u něj můžou dělat, co chtějí? Nebo hodný, že nedává horší známku než trojku? Může být učitel hodný a přitom být přirozenou autoritou?

Madio - Učitel jako přirozená autorita

Učitelova osobnost má ve vzdělávacím procesu stále hlavní úlohu. Z velké části závisí právě na učitelovi, jak se žáci k učivu postaví. Jeho působení nenahradí žádné učebnice ani počítače.

„Žáci nejvíce ocení učitelův spravedlivý postoj, až pak jeho odbornost.“

Autorita učitele je značně závislá na jeho společenské i odborné pověsti. Na prvním místě žáci oceňují pedagogův spravedlivý a kladný postoj k nim, a až potom jeho odbornost a znalosti.

Autorita učitele je nezbytným předpokladem pro jeho práci. Učitel ji musí mít, aby mohl vůbec učit. A jak jí tedy dosáhnout?

Začněte u pozitivních vztahů s kolegy

Pedagog rozhodně nezíská autoritu na úkor svých kolegů. I když s některými nemusíte být nejlepší kamarádi, před žáky nikoho nepomlouvejte nebo je dokonce proti někomu nepodněcujte.

Připravte se na hodiny

Ač se to nemusí zdát, určitá promyšlenost a systematičnost vyučovací hodiny je pro autoritu velice důležitá. Zvláště novou látku vykládejte různými střídavými metodami, abyste si udrželi pozornost dětí a měli tak možnost v nich probudit zájem o předmět. Když bude celá hodina „šlapat“ a vy ukážete zájem a erudovanost v oboru, snadněji získáte zájem žáků, a tím i autoritu.

Připravená třídnická hodina pro vás

Mám zájem získávat novinky z MADIO z.s. a jako první novinku chci třídnickou hodinu.

 

Buďte důslední

Když po dětech žádáte úkol, ověřte si, že ho všechny splnily. Když se domluvíte na testu, kdy nebo z čeho bude, dodržte to. Nic nenaštve žáky víc, než když jim dáte do testu něco, co jste řekla, že tam nebude. Na učitele musí být spolehnutí.

Buďte spravedliví

Buďte si vědomi toho, že žáci vás stále sledují a obzvláště citliví jsou na nespravedlnost vůči nim, kterou si budou dlouho pamatovat. Dávejte si pozor, abyste nikomu nenadržovali, a to nejen ve známkování, ale třeba i ve chvále nebo trestání.

Už pár let dochází ke změně v chování žáků k učiteli, dochází ke značnému uvolnění vztahů žáků k učitelům. Přibývá nepozornost, nekázeň, vulgární vyjadřování a v krajních případech i násilí. Je nutné, aby dítě mělo pozitivní zkušenost s autoritou dospělých z rodiny, má-li akceptovat autoritu učitele jako přirozenou. Dítě je ochotno autoritu přijmout, pokud je založena na empatii a autenticitě.

Rámus není autorita.

– George Horace Lorimer, americký spisovatel a žurnalista

Výzkumy ukazují, že nejlepších studijních výsledků dosahují žáci učitelů, kteří jsou sami sebou, nepřetvařují se, umí se do žáků vcítit, umí je povzbudit. Žáci si přejí, aby se učitel choval přátelsky, byl spravedlivý, nikoho nezesměšňoval a nedělal podrazy.

Je to reálné?

Je z otázkou, zda jsou tyto požadavky splnitelné, pokud si je uvědomíme… Jednou z cest k přirozené autoritě je pravidelné a smysluplné vedení třídnických hodin, které mají smyl. Tento smysl však musí vnímat pedagog, ale také žáci. Určitým vodítkem a inspirací v utváření smysluplných třídnických hodin a práci na přirozené autoritě můžou být Tipy do třídnických hodin, které jsme školám připravili. Každých 14 dní tak můžete mít k dispozici několik tipů jak takovou hodinu připravit. Mzi učiteli je tato služba chválená, právě pro její praktickou použitelnost. Jak pracujete na přirozené autoritě Vy?

Možná vás bude ještě zajímat: Tipy do třídnických hodin

Zaujal Vás článek? Za sdílení děkujeme :)

Stavte se k nám na kávu

Zajímá vás možnost členství? Připravíme výbornou kávu, určitě vám bude chutnat. Chvíle bez starostí a v klidu se v každodenním pracovním shonu bude jistě hodit. Pobavíme se například o možnostech, jak o takové chvíle nepřicházet a zároveň neztrácet vliv na výsledky ve firmě. Těšíme se na vás ve Zlíně v tréninkovém centru pro leadery MADIO.

Nechejte na sebe kontakt a domluvíme se, kdy na vás budeme čekat.

Jak se díváme na svět

O MADIU
Vize MADIO
Tým
Kariéra

Kontakt

MADIO z.s.

Kvítková 3687
Zlín 760 01

Tel. +420 790 419 941, +420 577 775 522

E-mail: asistent@madio.cz