Info z prevence ilustrační obrázek - MADIO

Uživatelů heroinu v ČR ubylo

Výroční zprávu o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2012 projedná vláda České republiky na svém zasedání 20. listopadu 2013. Zpráva shrnuje nejdůležitější údaje o drogové situaci v České republice v roce 2012. Přečtěte si její závěry na stránkách Madia. Hlavní závěry: Pokles užívání marihuany XE „konopné látky“  v české populaci i zkušeností s ostatními…

Info z prevence ilustrační obrázek - MADIO

Madio na konferenci PPRCH pro MŠ

V programu vystoupili s praktickými náměty odborníci z občanského sdružení MADIO a Jan Svoboda s tematickými bloky Metodika preventivní práce v MŠ a Jak realizovat prevenci v MŠ. Na závěr představila Jarmila Peterková záměry, cíle a vize Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje v oblasti primární prevence. „Mateřská škola je prvním širším sociálním systémem,…

Alkohol ilustrativní obrázek - MADIO

Monitoring the Future 2012

Výsledky americké národní studie užívání návykových látek mezi mládeží Monitoring the Future 2012 potvrdily dlouhodobý trend klesající konzumace alkoholu a kouření cigaret mezi americkou mládeží, ale zároveň upozornily na pokračující nárůst rozsahu zkušeností s konopnými látkami a současný pokles subjektivně vnímaných rizik spojených s užíváním konopí. Rozsah užívání ostatních nelegálních drog mezi americkou mládeží dlouhodobě mírně…