Romský žák ilustrativní obrázek - MADIO

Jak pracovat s romskými žáky

V předešlém článku jsme naznačili, proč se romské děti chovají tak, jak se chovají. Jejich romskou „náturu“ nezměníme, to ani nechceme, ale určitými kroky je můžeme usměrnit a vést, a tím jim pomoci se začleněním do kolektivu Romské dítě se učí jaksi samočinně – dívá se, co dělají druzí, vnímá, opakuje. Nikdo ho nenutí, aby se…