Hendikepovaný kluk ilustrativní obrázek - MADIO

„Mentálové“ do běžných tříd

Podstatou inkluzivního vzděláváni je umožnění všem dětem bez rozdílů navštěvovat běžnou školu v jejich místě bydliště a zařadit je tak do tzv. hlavního vzdělávacího proudu. Ale jaká je teorie a praxe? A jsou na to rodiče, děti i školská zařízení vůbec připraveni? Každá společnost si klade otázku, jak zacházet s jedinci, kteří se vymykají určitým standardním „normám“.…

Alkohol ilustrativní obrázek - MADIO

Alkohol: Pátá nejčastější příčina smrti

Podle zprávy OECD týkající se alkoholu, z roku 2015, je škodlivé užívání alkoholu pátou nejčastější příčinou smrti a invalidity na světě. Vyšší úmrtnost a častější invalidita se týká zejména osob v produktivním věku. Alkohol je příčinou více než 200 nemocí a typů úrazů. Alkohol také souvisí se zhoršenou zaměstnatelností, absencemi v práci, nižší produktivitou práce a…