Delegovat nebo nedelegovat? ilustrační obrázek -MADIO

Delegovat práci a kdy naopak ne?

Co když pracovník nedělá předanou práci tak jak jste se domluvili. Co když „odkýve“ vaše sdělení, ale následně to vypadá, jako byste s ním nemluvili? Delegovat, nebo ne? A kdy ne? Podělíme se s vámi o základní krok při delegování. Co to znamená delegovat? Delegovat znamená přenesení přesně určené pravomoci a odpovědnosti na někoho jiného. Asi z…

Známkování nebo slovní hodnocení ilustrativní obrázek - MADIO

Slovní hodnocení žáka nebo známkování?

Jedním z možných důvodů, proč jsou dnešní žáci laxní ve výuce, může být i současný nepříliš motivující klasifikační systém. Léty prověřené známkování je patrně nejjednodušší, ovšem výhody slovního hodnocení jsou také nesporné. Je lepší slovní hodnocení nebo známkování? Hodnocení se snaží postihnout míru rozvoje schopností a dovedností hodnoceného žáka za dané období. Jedná se vlastně o výsledky dosažené ve…