Buďte leader, projekt MŠMT ČR, Petr Štěpáník - MADIO

Otevřete diskuzi! Buďte leader.

Buďte leader jako učitel, buďte leader jako rodič. Prevence rizikového chování je mimo jiné o dobrých vztazích. Utvářejte je a dosahujte výsledků. Takovou výzvu dáváme v projektu Buďte. Jak jste na tom vy? Buďte leader jako učitel Váš tým je vaše třída. Společně s ní patrně chcete dosahovat vytyčených cílů/výsledků a utvářet v ní dobré vztahy. Podělte se…

Alkohol ilustrativní obrázek - MADIO

Konec spekulacím o pozitivním účinku alkoholu

Prestižní odborný časopis Addiction publikoval editorial šesti předních světových epidemiologů. Autoři se ptají, zda se nezřítila nakloněná věž hypotézy o protektivním (ochranném) efektu malých dávek alkoholu u kardiovaskulárních onemocnění. „Chybička“ se vloudila Zmíněný tým doložil, že studie, které zkoumaly protektivní efekt malých dávek, se dopouštěly systémové chyby. Mezi abstinenty totiž zařazovaly osoby, které začaly abstinovat…

Alkohol ilustrativní obrázek - MADIO

Rituály v prevenci a léčbě

Rituál je posloupnost činností zahrnujících gesta, slova a používání předmětů. To se obvykle se provádí v předem daném pořadí. Některé rituály jsou tak časté, že si jedinec neuvědomuje jejich symbolický význam. Příkladem může být zamávání nebo podání ruky. Využívání rituálů v medicíně má dlouhou tradici. Rituální a sugestivní povahu má také podávání léků a další diagnostické nebo léčebné úkony. Rituály…

Alkohol ilustrativní obrázek - MADIO

Alkohol: Pátá nejčastější příčina smrti

Podle zprávy OECD týkající se alkoholu, z roku 2015, je škodlivé užívání alkoholu pátou nejčastější příčinou smrti a invalidity na světě. Vyšší úmrtnost a častější invalidita se týká zejména osob v produktivním věku. Alkohol je příčinou více než 200 nemocí a typů úrazů. Alkohol také souvisí se zhoršenou zaměstnatelností, absencemi v práci, nižší produktivitou práce a…

Nebezpečí v podobě Energy drinku Ilustrativní obrázek - MADIO

Nebezpečí v podobě energy drinků a alkoholu

Energetické nápoje většinou obsahují kofein, cukr, umělá sladidla, rostlinné výtažky, taurin, konzervační látky, barviva atd. Jejich pití je v Česku poměrně rozšířené, roční spotřeba na osobu dosáhla v roce 2010 téměř dvou litrů a mezi lety 2000 až 2010 výrazně rostla. Kombinace energetických nápojů s alkoholem Tyto nápoje bývají často kombinovány s alkoholem. Taková kombinace…

Alkohol ilustrativní obrázek - MADIO

3,3 miliónů úmrtí na alkohol ročně

Podle Dr. Margaret Chan, generální ředitelky Světové zdravotnické organizace se alkohol podstatným způsobem podílí na zdravotních a sociálních problémech (Chan, 2013). Rizika spojená s alkoholem Oficiální materiály Světové zdravotnické organizace (WHO, 2014) uvádějí, že alkohol způsobil v roce 2012 celosvětově 5,9 % procent úmrtí, tj. kolem 3,3 miliónů úmrtí ročně. V Evropském regionu je podíl alkoholu na celkové…

Alkohol ilustrativní obrázek - MADIO

Alkohol u dětí a dospívajících – prevence a léčba

Zmíníme zde specifická rizika alkoholu u dětí a dospívajících. Dále se budeme zabývat postupy, které se osvědčily v prevenci a léčbě problémů působených alkoholem. Při prevenci a léčbě je třeba brát v úvahu vývojové hledisko a individuální podpůrné, ochranné a rizikové činitele. O tom, že se u nás jedná o aktuální problém, svědčí mimo jiné údaje ze…

Alkohol ilustrativní obrázek - MADIO

Prevence problémů působených alkoholem u vysokoškoláků

V odborném tisku se koncem roku 2010 objevila zpráva o úspěšném programu prevence škod působených alkoholem u vysokoškoláků (Saltz a spol., 2010). Jednalo se o rozsáhlou studii, na které participovalo 14 veřejných universit. Polovina z nich sloužila jako kontrolní skupina a u druhé poloviny použili intervenci, která zahrnovala mimo jiné: Vytváření bezpečných prostředí. Větší kontrolu zákazu prodeje…

Alkohol ilustrativní obrázek - MADIO

Alkohol a paměť v dětství a dospívání

Je známo, že zneužívání alkoholu zhoršuje kognitivní funkce (přehled např. Nešpor, 2004). Alkohol a jiné návykové látky jsou nebezpečnější pro děti a dospívající mimo jiné i proto, že jejich mozek se rychle vyvíjí. U dospívajících, kteří zneužívali alkohol nebo na něm byli závislí, se zjistil menší objem hippocampu, tedy části mozku, která je důležitá pro paměť…